Antyfona Maryjna z oficjum o Męce Pańskiej św. Franciszka z Asyżu

Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie

Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego,

 

Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Oblubienico Ducha Świętego:

módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem

i wszystkimi mocami nieba, i Wszystkimi Świętymi

do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Amen

Skip to content