Charyzmat

„Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia, jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii. Poprzez naszą dzień i noc trwającą adorację przedłużamy uwielbienie i dziękczynienie, jakie Kościół w imieniu ludu Bożego składa Bogu w Najświętszej Ofierze i dajemy publiczne świadectwo wiary i miłości. Matka Maria Klara, poruszona sceną ewangeliczną o niewdzięczności trędowatych, otrzymała szczególne natchnienie, by eucharystyczną adorację ustanowić w naszym zakonie w duchu ideału wiecznego dziękczynienia. Wierne temu darowi naszej Założycielki, składamy Panu wieczną chwałę i przeżywamy radość w Jego Eucharystycznej obecności.”

Skip to content