Plan dnia

„Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie,

Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie (…)”

Dzień Klaryski od Wieczystej Adoracji

 

W elbląskim konwencie dzień klaryski od wieczystej adoracji rozpoczyna się o godzinie 5:30. Pierwszą modlitwą, którą odmawia siostra tuż po przebudzeniu się, jest uwielbienie Najświętszego Sakramentu i ofiarowanie siebie jako dziękczynnej hostii za zbawienie świata. Ona nadaje kierunek i sens jej życiu.

6:00 – odzywa się pierwszy dzwonek zapraszający siostrę na medytację. Usłyszy go w ciągu dnia jeszcze siedemnaście razy – co godzinę dzwonek wzywa do Eucharystycznego Tronu następną adoratorkę, inny zawiadamia o rekreacji, rozpoczęciu Wielkiego Milczenia lub Liturgii Godzin, nadając zakonnemu życiu niepowtarzalny rytm.

7:00 – odmawiamy Jutrznię i Godzinę Przedpołudniową (Tercję);

8:00 – śniadanie;

8.30 – 8.55 – czas na pracę;

9:00 – spotkanie formacyjne pod przewodnictwem (kierunkiem) zaproszonych kapłanów, zakonników lub Matki przełożonej na temat liturgiki, życia duchowego, nauczania Kościoła itp. Uczestniczą w miarę możliwości wszystkie Siostry;

9:30 – 11.10 – czas na pracę (sprzątanie, gotowanie, pranie, praca w ogrodzie itp. );

11.15 – odmawiamy Godzinę Południową (Sekstę) i rachunek sumienia;

11.30 – Różaniec;

12.00 – Msza Święta;

13.00 – obiad;

13.30 – rekreacja południowa, podczas której przy drobnej pracy ręcznej cieszymy się sobą poprzez rozmowę i wzajemne ubogacanie się;

14,15 – odmawiamy Godzinę Popołudniową (Nonę). Po Nonie następuje Wielkie Milczenie, które ma pokreślić naszą ściślejszą łączność z Męką i Śmiercią Pana Jezusa;

15.00 – 15.25 – odprawiamy tzw. Czytanie Duchowe, pogłębiając naszą wiedzę teologiczną i ubogacając życie wewnętrzne;

15.25 – koniec Wielkiego Milczenia;

15.30 – 15.55 – lekcja formacyjna dla Nowicjatu;

16.00 – 16.55 – czas na pracę;

17.00 – odmawiamy Nieszpory i Godzina Czytań;

18.00 – kolacja;

19.00 – rekreacja wieczorna;

19.50 – Obediencja i Kompleta, która kończy się Apelem Jasnogórskim: „Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam”.

Punktem kulminacyjnym dnia klaryski-adoratorki jest Eucharystia i godzinna adoracja (w dzień 1 godzina, w nocy 2 godziny – co drugą lub trzecią noc). Na spoczynek klaryska udaje się o 21:15, jednak należy pamiętać, że adoratorki czuwają także nocą. Nocna adoracja trwa od 21:00 do 5:00.

Mimo że plan dnia jest codziennie taki sam (z nieznaczną zmianą w niedzielę i święta), dnie i noce Klaryski Adoratorki nie są pozbawione monotonii, ponieważ ich istotę stanowi nie to, co zewnętrzne, lecz duchowa droga prowadząca do coraz głębszego zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym. W relacji między Mniszką a Oblubieńcem nie ma miejsca na nudę.

Skip to content