Błogosławieństwo

Zaczyna się Błogosławieństwo tejże św. Klary dla jej sióstr obecnych i przyszłych.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28, 19). Amen.

Niech Pan was błogosławi i niech was strzeże.

Niech wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad wami.

Niech zwróci ku wam twarz swoją i niech obdarzy was pokojem (por. Lb 6,24-26), moje siostry i córki, i wszystkie, które przyjdą i zostaną w tej naszej wspólnocie, i wszystkie inne, które w całym zakonie wytrwają aż do końca w tym ubóstwie.

Ja, Klara, służebnica Chrystusa, roślinka świętego Ojca naszego Franciszka, siostra i matka wasza oraz innych sióstr ubogich, chociaż niegodna, proszę Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Jego miłosierdzie i przez wstawiennictwo Jego Najświętszej Rodzicielki Maryi, św. Michała Archanioła, wszystkich świętych Aniołów Bożych i wszystkich Świętych, aby sam Ojciec niebieski dał wam i potwierdził to najświętsze błogosławieństwo w niebie i na ziemi (por. Rdz 27,28); na ziemi, pomnażając was w łasce i swoich cnotach wśród swych sług i służebnic w swoim Kościele wojującym, w niebie, wywyższając was i uwielbiając wśród swych świętych w swoim Kościele tryumfującym.

Błogosławię was za mego życia i po mojej śmierci, jak tylko mogę i więcej niż mogę, wszystkimi błogosławieństwami, jakimi Ojciec miłosierdzia (por. 2 Kor 1,3) błogosławił i będzie błogosławił swoim synom i córkom w niebie (Ef 1,3) i na ziemi, i jakimi błogosławił i będzie błogosławić każdy ojciec i każda matka duchowa. Amen.

Kochajcie zawsze Boga i swoje dusze, i wszystkie swoje siostry, i zachowajcie zawsze starannie to, co przyrzekłyście Panu.

Pan niech będzie z wami (por. 2 Kor 13,11; por. J 12,26) i obyście wy zawsze z Nim były (1 Tes 4,17). Amen.

Kończy się Błogosławieństwo najświętszej naszej matki Klary.

Skip to content