Ofiarowanie Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

OJCZE PRZEDWIECZNY, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Córkę najposłuszniejszą, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

SŁOWO PRZEDWIECZNE I WCIELONE, ofiaruję Ci Twoją Krew Przenajdroższą, w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Matkę najukochańszą, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

PRZEDWIECZNY DUCHU ŚWIĘTY, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Oblubienicę najwierniejszą/ a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Skip to content