Modlitwa świętej Matki Kolety

Niech będzie błogosławiona godzina, w której Bóg-Człowiek narodził się i Duch Święty, z którego się począł i Najświętsza Maryja Panna, z której się narodził, niech będzie błogosławiona.

Za przyczyną tejże Dziewicy Maryi, z której się narodził Bóg-Człowiek i przez tę świętą godzinę, w której się narodził, niech wysłuchane będą wszystkie prośby moje i niech spełnione zostaną wszystkie pragnienia moje ku dobremu.

O litościwy i dobry Jezu, nie opuszczaj mnie dla grzechów moich i nie karz mnie, jak na to zasługuję ale wysłuchaj mnie i spełnij moje dobre pragnienia, a użycz mi tego, o co Cię proszę dla chwały i czci Twojego Imienia Świętego. Amen.

Skip to content