Modlitwa po Adoracji

„Czemu od Ciebie już odchodzić trzeba, Najdroższy Jezu mój?! Czemu u stóp Twoich przetrwać nie mogę wszystkich godzin i chwil mego życia?! Najpokorniejsze dzięki Ci składam, że mnie w obecności Twojej znosiłeś. Dzięki Ci składam za wszystkie łaski na mnie i na drugich wylane …

Przebacz mi Jezu mój ukochany, wszystkie niewdzięczności, niedbalstwa i oziębłości moje, przebacz wszystko, czym zasmuciłam w tej godzinie Twoje Serce Najsłodsze! … Wypełnij Najdroższy Panie wszystkie prośby nędznej sługi Twojej, szczególnie zaś to pragnienie aby moje serce nigdy, ani na chwilę nie oddalało się od Ciebie lecz coraz goręcej kochało Cię w tym Sakramencie Najświętszym i Twoją Matkę Niepokalaną.”

O Matko najlitościwsza! Ty za mnie w tej ostatniej minucie tej najdroższej godziny, ucałuj w duchu adoracji Najświętsze Rany Pana Jezusa, a szczególnie Ranę Boskiego Serca. Podziękuj za mnie i za wszystkich. Przeproś za moje uchybienia i grzechy. Proś o wszystkie łaski dla mnie i dla tych, za których tę godzinę ofiarowałam i błogosław nas Matko najsłodsza z Jezusem Twoim :

Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Skip to content