Modlitwa do Niepokalanego Poczęcia NMP

Matko Boża Niepokalana, Przenajświętsza Dziewico Maryjo, przez miłość Twoją ku Bogu i przez Twoją ku Niemu wdzięczność, za tak wiele łask i darów, którymi od Niego ubogaconą zostałaś, przez wyłączny przywilej Twego Niepokalanego Poczęcia i przez zasługi nieskończone Jezusa Chrystusa, Boskiego Syna Twego i Pana naszego, prosimy pokornie, błagamy Ciebie, abyś nam uprosiła doskonałe nabożeństwo ku Tobie i niezachwianą ufność, że przez Twoją przemożną przyczynę wszystkie łaski o jakie prosimy, otrzymamy od nieskończenie miłosiernego Boga. Dlatego wielbimy Cię sercem pełnym radości i wdzięczności powtarzając świętego Archanioła Gabriela pozdrowienie: Zdrowaś Maryjo …

Skip to content