Koronka do Niepokalanego Poczęcia NMP

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najposłuszniejszą Córkę Ojca Przedwiecznego.

1 Ojcze nasz … , 4 Zdrowaś, Maryjo … 1 Chwała Ojcu …

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najukochańszą Matkę Bożego Syna.

1 Ojcze nasz … , 4 Zdrowaś, Maryjo … 1 Chwała Ojcu …

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najwierniejszą Oblubienicę Ducha Świętego.

1 Ojcze nasz … , 4 Zdrowaś, Maryjo … 1 Chwała Ojcu …

Skip to content