Akt Adoracji

Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi a siostrami i braćmi naszymi uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.

Panie Jezu Chryste dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy, przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania odkupienia przez Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Swoje.

Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i zmartwychwstanie.

Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Trójco Przenajświętsza uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

Skip to content