Uwielbienie Boga Najwyższego

 

„Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76, 15);
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10);

Ty jesteś mocny;
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10);
Ty jesteś najwyższy;
Ty jesteś Królem wszechmogącym;
Ojcze święty (J 17, 11);
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25);
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2);
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro;
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9);
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością;
Ty jesteś pokorą;
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5);
Ty jesteś pięknością;
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem;
Ty jesteś ukojeniem;
Ty jesteś radością;
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem;
Ty jesteś sprawiedliwością;
Ty jesteś łagodnością;
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością;
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5);
Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2);
Ty jesteś orzeźwieniem;
Ty jesteś nadzieją naszą;
Ty jesteś wiarą naszą;
Ty jesteś miłością naszą;
Ty jesteś całą słodyczą naszą;
Ty jesteś wiecznym życiem naszym;
Wielkim i przedziwnym Panem;
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.”

/św. Franciszek z Asyżu/

Skip to content