Pozdrowienie błogosławionej Maryi Dziewicy św. Franciszka z Asyżu

 

Bądź pozdrowiona, Pani , święta Królowo,

święta Boża Rodzicielko, Maryjo;

która jesteś Dziewicą uczynioną Kościołem

i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,

 

 

Ciebie On uświęcił z najświętszym umiłowanym

Synem swoim i Duchem Świętym, Pocieszycielem,

w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

 

Bądź pozdrowiona , Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

 

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

 

I wy wszystkie święte cnoty,

które Duch Święty

swą łaską i oświeceniem

wlewa w serca wiernych,

abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.

Skip to content