Po co mi klauzura ?

 

Klauzura daje szeroki horyzont dla mojej duszy. Stwarza ona ogromną  przestrzeń dla modlitwy, gdzie moja dusza czuje się jak ptak na niebie. Klauzura bardzo pomaga w uciszeniu zmysłów, myśli, serca, aby trwać w ciszy przed Bogiem. Klauzura jest jakby ogrodem Ducha Świętego, którego tylko On jest właścicielem i stróżem. Jest ziemią Boga. Klauzura ochrania samotność i bliskość dla relacji z Jezusem.

 

Klauzura jest najpierw w sercu, kiedy to sama pilnuję granic mego serca. Potem jest ona wyrażona i potwierdzona przyjęciem klauzury jako ograniczonej, materialnej przestrzeni. Czasem sprawia ona pewien ból, jak każdy inny środek ascetyczny(post, umartwienie, pokuta itd.), bo słaba natura ludzka ciągle potrzebuje leczenia. Jednak korzyści i duchowe bogactwa jakie daje klauzura są niewymownie większe.

Klauzura to zakorzenienie się w ciszy i słuchanie głosu Pana  : ”Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego.”

„Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź…”(Pnp 2,9-10)

Skip to content