Piękno Boga

Wdzięk, harmonia, pokój, ład, łagodność, skromność i wytworność…Czystość i prostota…Żar miłości i nieustanny taniec duszy…

Piękno Boga jest głęboką tęsknotą ludzkiego serca. Pragnieniem ciągle rozpalanym i jeszcze nie zaspokojonym. Wystarczającym ukojeniem dla ludzkiej duszy. Jest także nadzieją, że wkrótce zobaczymy Go „takim, jakim jest”.

Piękno jest czymś ogromnie miłym: piękno natury, piękno fizyczne, duchowe, mistyczne…Każde z nich dotyka serca na miarę swej głębi. Rozsmakowują duszę, aby ta zatęskniła za tym jedynym Pełnym Źródłem, które jest w stanie ugasić ludzkie pragnienia.

Piękno Boga jest bielą i kruchością Hostii, niewinnością i czystością Ciała Baranka Bożego…

Piękno Boga jest pulsującym życiem Krwi Chrystusa, jedynym prawdziwym Życiem…

Piękno Boga jest żarem miłości Serca Jezusowego-otwartym, zachęcającym, ciepłym…

Piękno Boga jest jednocześnie: zachwytem, poruszeniem i spełnieniem…

Piękno Boga jest odpoczynkiem dla duszy znużonej i zniechęconej swoją nędzą…

Piękno Boga jest uzdrowieniem dla duszy zranionej, pozbawionej blasku i czystości…

Piękno Boga jest utuleniem dla dziewiczego serca…

Piękno Boga jest usprawiedliwieniem dla dzieci pozbawionych niewinności…

Piękno Boga jest zachętą i otwartymi ramionami dla zawstydzonych swoim wnętrzem i biedą…

Piękno Boga jest blaskiem miłości w oczach Ukrzyżowanego…

Piękno Boga jest delikatnym uśmiechem na twarzy zapłakanej, bezbronnym i łagodnym spojrzeniem chorego i cierpiącego…

Piękno Boga jest moim odbiciem, którego nie widzę, a które Jezus spostrzega…

Piękno Boga jest drogocenną perłą duszy, sprytnie schowaną przez smutek, poczucie winy, brak pokory…

Piękno Boga jest łagodnością w sercu matki, bezpieczeństwem i akceptacją w oczach ojca, bezgranicznym zaufaniem dziecka, nieustannym przepływem wzajemnej miłości…

Piękno Boga jest twierdzą dla walczących o swoją godność i dziewiczość…

Piękno Boga jest ukojeniem dla cierpiących na nicość…

Piękno Boga jest niebieską atmosferą, klimatem, który z każdej strony mnie ogarnia i przenika…

Piękno Boga jest blaskiem w duszy mego brata i siostry…

Piękno Boga jest delikatną poranną jutrzenką, która dyskretnie, a zdecydowanie rozświetla duszę w sakramencie pojednania…

Piękno Boga mieszka w całej okazałości w duszy Maryi: nieskalana Jej czystość, oddanie i wiara, miłość i ofiara, łagodność, pokój, harmonia Jej duszy i ciała, godność, miłosierdzie, wrażliwość i męstwo- Matka i Dziewica.

Skip to content