Ojcowskie ramiona Boga

 

„Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę- schyliłem się ku niemu, aby go nakarmić.”  (Oz 11,3-4)

 Tajemnica ojcowskiej miłości Boga kryje się w : mocy i czułości.

Ojcowskie ramiona Boga przynoszą nas na ten świat i „pod wieczór życia” nas z niego zabierają …

Ojcowskie ramiona Boga dają egzystencjalne poczucie bezpieczeństwa i prawdziwe bezpieczeństwo, nawet w rzeczywistości śmierci: „Niczego się nie boję, bo Ty jesteś ze mną.”

Ojcowskie ramiona Boga uwalniają z mrocznej potęgi krzyża na końcu istnienia …

Ojcowskie ramiona Boga pocieszają, dodają odwagi i mocy …

Ojcowskie ramiona Boga  w czułej empatii, biorą na siebie cały ciężar krzyża Umiłowanego Syna Jezusa,  nie pozbawiając Go ogromu zbawczego cierpienia lecz wraz z Nim cierpiąc …

Ojcowskie ramiona Boga mają kształt krzyża Chrystusa …

Ojcowskie ramiona Boga przygarniają konającego Umiłowanego Syna, choć w poczuciu całkowitego opuszczenia …

Ojcowskie ramiona Boga odnajdują nas- Jego odkupione dzieci, w otwartej ranie opuszczonego Serca Jezusa …

Ojcowskie ramiona Boga zamykają w sobie cały ból ludzkiego istnienia…

Ojcowskie ramiona Boga unoszą nas ponad płomieniami cierpienia i zła, które chciałoby nas zniszczyć lub zaszkodzić … nie chronią przed bólem, ale wprowadzają w rzeczywistość prawdziwej miłości i nieba …

Ojcowskie ramiona Boga przygarniają nas, ilekroć tego zapragniemy i pozwolimy: w sakramencie pojednania, w momencie Komunii Św., w akcie modlitwy prostym, a prawdziwym, w dniach smutku i bólu, kiedy potrzebujemy niezawodnego oparcia …

Ojcowskie ramiona Boga ukryte są w dobroci brata i siostry …

Ojcowskie ramiona Boga razem z nami niosą ciężar naszego życia, grzechu, ran – a może i tę większą część krzyża, która nam się należała,  z której istnienia być może nawet nie zdajemy sobie sprawy …

 

Ojcowskie ramiona Boga prowadzą nas , gdy musimy przechodzić przez „ciemną dolinę”…

Ojcowskie ramiona Boga są pełne miłości i czułości dla nas, Jego odkupionych dzieci, którym tak trudno tę prawdę przyjąć…

Ojcowskie ramiona Boga leczą, choć ranią – uzdrawiają i otwierają na szczęście …

Ojcowskie ramiona Boga dały nam w Betlejem najwspanialszy dar: Umiłowanego Syna, w małym, bezbronnym niemowlęciu …

Ojcowskie ramiona Boga przyjmują nas, nawet kiedy inni, a nawet i my sami siebie nie akceptujemy i kochamy …

Ojcowskie ramiona Boga chronią, uwalniają, dają życie i chęć życia, pogodę ducha i lekkość, miłość, radość i ufność …

Ojcowskie ramiona Boga, w słodkim uścisku, dają nieograniczoną przestrzeń dla ludzkiego ducha- w głębi jego istoty, w pokoju, miłości i radości …

Ojcowskie ramiona Boga dają dom dla duszy: tu na ziemi i wkrótce w niebie …

        „In manus tuas Pater, commendo spiritum meum …”

Skip to content