Ofiara Baranka i Jego sługi

 

,,Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.” Jezus

 

Ofiara Baranka to najdyskretniejsza forma miłości: miłość niezrozumiana, pozbawiona  wesela i światła, w końcu miłość umierająca i odchodząca, miłość umarła, choć tylko na chwilę…a zarazem pełna żarliwości, nieugięta, wierna, spełniona i doskonale szczęśliwa….

Ofiara sługi to brak wystarczającej miłości, brak poczucia bycia kochanym, brak który tym bardziej rozpala serce do miłowania wielkodusznego, bezinteresownego i czystego, brak, który zostaje wypełniony Miłością Ducha Świętego…

 

Ofiara Baranka to pokora i uległość wobec Ojca, który kocha i wobec oprawców, którzy nienawidzą …

Ofiara sługi to pokora i uległość w posłudze sakramentalnej, w służbie tym najmniejszym i najsłabszym, zagubionym i opornym, także w służbie jakby bezowocnej i bezsensownej …

 

Ofiara Baranka przepojona jest wonią łagodności, która płynie z Boskiej godności i wszechmocy …

Ofiara sługi to także łagodność, która uczy zachowania prawdziwej godności i wbrew pozorom daje  moc dla ducha …

 

Ofiara Baranka to dar dla umiłowanej Oblubienicy: dar Ciała i Krwi …

Ofiara sługi to także dar ciała i krwi- człowieczeństwa pełnego i oddanego dla umiłowanego nade wszystko Boga; dar ciała i krwi dla drugiego człowieka poprzez dobre relacje, poświęcany czas,  przez wierne sprawowanie sakramentów, tracenie zdrowia jeśli trzeba …

 

Ofiara Baranka to Jego bezbronność w ukrzyżowaniu…

Ofiara sługi to tajemnica spowiedzi …

 

Ofiara Baranka to Jego Boska empatia wobec każdego ludzkiego cierpienia, to wzięcie na siebie całego ciężaru zła i grzechu …

Ofiara sługi to współodczuwanie ludzkich ran, odwaga „zarażenia się” bólem …

 

Ofiara Baranka to trwanie na krzyżu aż do końca dzieła …

Ofiara sługi to wierność pomimo osamotnienia, niezrozumienia czy odrzucenia- mimo wszystko …

 

Ofiara Baranka na krzyżu to szczyt Jego Miłości …

Ofiara sługi to dawanie życia eucharystycznego Bogu na Ołtarzu …

 

Ofiara Baranka to Jego wierna obecność w Najświętszym Sakramencie …

Ofiara sługi to dyspozycyjność dla Jezusa Eucharystycznego …

 

Ofiara Baranka to Jego milczenie podczas Męki …

Ofiara sługi to milczenie ducha, myśli darów i możliwości niewykorzystanych ze względu na Miłość do Chrystusa …

 

Ofiara Baranka to wytrwałe znoszenie trudów Drogi Krzyżowej aż do końca …

Ofiara sługi to wolność od ducha komfortu, to otwarcie na uszczęśliwiającą obecność Ukrzyżowanego …

 

Ofiara Baranka to komunia Jego Ciała i Krwi, owoc Miłosiernej Miłości …

Ofiara sługi to także szept modlitwy, słów konsekracji odmawianej z pamięci, słów przebaczenia i rozgrzeszenia- w zjednoczeniu i oddaniu samego siebie za Chrystusa …

 

Ofiara Baranka to cierpliwe umieranie na krzyżu …

Ofiara sługi to niemożność okazania miłości i pomocy, to współczucie płynące przez Bolesne Serce Maryi …

 

Ofiara Baranka to oddanie Życia…to koda sonaty o Bożej Miłości …

Ofiara sługi to także oddanie życia … to echo muzyki Baranka …

 

Ofiara Baranka otwiera bramy nieba …

Ofiara sługi otwiera oczy wiary patrzących …

 

Skip to content