Macierzyństwo duchowe

 

Moje macierzyństwo duchowe, jako siostry klauzurowej, jest ogromną łaską, jest udziałem w macierzyństwie Maryi. Jej macierzyństwo-najwspanialsze i jedyne- jest bardzo dyskretne, uwalniające, wierne, czułe, bezinteresowne, ofiarne… Jest samą miłością.

Adoracja wieczysta- jest to dziewictwo połączone z macierzyńską miłością wobec Jezusa, wobec Ciała Jezusa : Eucharystii i Kościoła, poszczególnych członków. Kapłan daje życie eucharystyczne dla Jezusa wypowiadając słowa konsekracji. Dziewicze, kochające Niepokalane Serce Maryi i serca dziewic Mu oddanych, tylko miłością „zmuszają” Go, aby przyszedł i pozostał z nami  pod postaciami chleba i wina.

Macierzyństwo duchowe jest współudziałem w walkach i cierpieniach innych ludzi. Jest to także w pewnym sensie noszenie ich cierpienia, aby Miłość Boża miała łatwiejszy dostęp do ich serc. Nie ważne są trudy, ale istotne jest życie duchowe i wieczne drugiego człowieka. Macierzyństwo duchowe to także współodczuwanie ran, głęboka empatia duchowa i uczuciowa, także bez wdzięczności i odwzajemnienia…Celem jest dobro duchowe drugiego i jego relacja z Bogiem. Radością duchowej matki jest zrodzenie życia duchowego w drugim człowieku, choćby to miało być małe jak: ziarenko zaufania Bogu, pokój serca, dobre postanowienie, lub choćby nawet chwilowa ulga. Macierzyństwo duchowe nie przywiązuje do siebie, choć daje miłość i bliskość. Macierzyństwo duchowe uwalnia do relacji z Panem Bogiem, do Niego kieruje jako do jedynego Źródła miłości, która zaspokaja w pełni.

 

Macierzyństwo duchowe jest miłosierdziem: każdego przyjmuje bez względu na brud duchowy. W każdym widzi ukryte dobro i piękno. W każdym będzie chronić i pielęgnować choćby najmniejsze życie Boże, ofiarnie i wytrwale, bezinteresownie, bez ambicji.

Macierzyństwo duchowe to bycie w cieniu, aby inni mogli świecić, to ustępowanie miejsca innym.

Macierzyństwo duchowe to także odwaga odpowiedzialności za innych, śmiałość i zdecydowanie- kiedy tego potrzeba.

Macierzyństwo duchowe to noszenie w sercu tych, za których się modlę i ofiaruję. Jest to ogromna odpowiedzialność przed Bogiem Ojcem za dusze, które mi powierzył. Na ile bowiem ja dbam i pielęgnuję  życie Boże w mojej duszy, na tyle moje duchowe dzieci mogą z niego czerpać dla siebie. Macierzyństwo duchowe jest wspaniałym darem, który otrzymałam od Boga w chwili mojej konsekracji.

 

„Jezu, oddaję Ci siebie i całą ludzkość Twej opiece. Oddaję Ci tych, których postawiłeś na mojej drodze, abyśmy spotkali i radowali się Tobą w NIEBIE z Maryją i Świętymi na wieki.”

Skip to content