Dusza Kapłana

 

„Za nich Ja poświęcam w ofierze siebie samego, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.”(J17,19)   JEZUS

Dusza Kapłana jest jak „zamknięty ogród, źródło zapieczętowane”, a zarazem jak ocean miłosierdzia wypływający z Ojcowskiego Serca Boga …

Dusza Kapłana spowita jest niepowtarzalnym blaskiem czystości: jaśniejszym od oddania dziewic Bogu poświęconych, blaskiem, który budzi szacunek, cześć i respekt, któremu nie można zaprzeczyć (słowna agresja okazywana kapłanom jest bezsilnym potwierdzeniem tej prawdy) …

Dusza Kapłana potrzebuje głębokiej samotności, wolności od przywiązań – przestrzeni nieogarnionej jak Niebo – aby spełnić się w swojej naturze, w wyłącznej relacji z Bogiem i pełnym oddaniu się, miłości i bliskości z duszami odkupionymi Krwią Chrystusa …

Dusza Kapłana jest wrażliwa bezbronnością Chrystusa Ukrzyżowanego … podatna na każde zranienie po to, aby mogła w sobie schronić i zmieścić cierpienia ludzi, szczególnie tych, którzy nie wierzą w miłość Ojca …

Dusza Kapłana jest zarazem wielka potęgą Chrystusa Zmartwychwstałego …uzdolniona do czynienia cudów uzdrawiania i uwalniania w Imię Jezusa …

Dusza Kapłana to odblask Serca Jezusowego, to ciepło Jego Miłości dostępne dla ludzi, to bliskość Jezusa w Jego człowieczeństwie tu i teraz …

Dusza Kapłana w momencie święceń zostaje przeniknięta Obliczem Chrystusa na wieki wieków … niezależnie od przyszłych trudności, ciemności czy pokus …(lub: nawet jeśli przyszłość okaże się inna…). Obecność Jezusa w tej duszy jest trwałą decyzją Ojca, opartą na Jego Boskiej wierności …

Dusza Kapłana jest narażona na zło bardziej niż jakakolwiek inna dusza. Ale równocześnie jest ochroniona przez Niepokalaną Dziewicę Maryję jak Jej Umiłowany jedyny Syn …

Dusza Kapłana jest ziemią Ducha Świętego … Jego wyłączną własnością …Jego zazdrośnie strzeżonym umiłowaniem …

Dusza Kapłana jest cząstką Serca Boga Ojca …

Dusza Kapłana to dusza królewska, pełna godności i szlachetności, bo uroczyście namaszczona przez Ducha Świętego do najdostojniejszej i najpokorniejszej służby i ofiary dla Ludu Bożego …

Dusza Kapłana jest wyjątkowa i jedyna, a zarazem tak bliska i dostępna dla zwykłego człowieka …

Dusza Kapłana jest jak Hostia: czysta, przemieniona i łamana …

Dusza Kapłana potrzebuje milczenia i ogołocenia, aby w miłości, spełnieniu miłości, móc dawać życie Jezusowi Eucharystycznemu … budzić życie Boże w duszach w sakramencie pojednania, także przez prostą modlitwę i cierpienie …

Dusza Kapłana jest jak twierdza niezdobyta otoczona jak „murem ognistym”, miłością i obecnością Niepokalanej Maryi …

Dusza Kapłana przepojona jest wonią ofiary Chrystusa, Baranka Bożego, Najwyższego Kapłana. To dusza ofiarna w swej naturze, szczególnie uzdolniona do całkowitego oddania siebie za dusze umiłowane …

Dusza Kapłana to dusza przyjaciela duchowego, którym stała się w Wieczerniku… Włączona jest w nierozerwalny łańcuch przyjaźni  z Jezusem, Jego przyjaciółmi i tymi, którzy Go mogą poznać i pokochać …

Dusza Kapłana jest także słaba i grzeszna, bo jest ludzka. Jednak bardziej niż inne dusze jest przez Ducha Świętego oczyszczana, wypalana i zraszana rosą łaski, wytrwale i łagodnie …

 

„Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

 

Duch Pański spoczywa na Mnie,

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie;

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

abym obwoływał rok łaski od Pana.

 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.” (Łk 4,16-21)

 

 

 

Skip to content