Magnificat

Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy*

oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny *

a Jego imię jest święte.

 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

 

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

 

Ujął się za swoim sługą Izraelem *

pomny na swe miłosierdzie,

jak obiecał naszym Ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …

Skip to content