Bliskość Boga

 

 „Podobnie jak pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ja swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.”( Iz 40, 11)

 

Bliskość Boga to Jego sposób bycia z człowiekiem …

Bliskość Boga to urzekająca prostota postaci eucharystycznych: chleb i wino- tylko tyle …

Bliskość Boga to ciemność ogarniająca duszę, jak czułe ramiona Ukrzyżowanego …

Bliskość Boga ukryta jest w samotności, która boli, by potem otworzyć na subtelną i wierną Obecność …

Bliskość Boga dotyka duszę w sposób szczególny w milczeniu dziewictwa … w cieple macierzyństwa … w ofiarności ojcowskiej …

Bliskość Boga to także cisza emocji i zmysłów, uspokojenie myśli i ufne oddanie się Woli Bożej …

Bliskość Boga to jasność wewnętrzna i klarowność wartości w zamęcie i mętliku świata, impulsów i propozycji …

Bliskość Boga jest jak śpiew kosa pośród tumultu ulicy i mnogości elektrycznych dźwięków, śpiew, który jedyny jest żywą muzyką, a który może być tak łatwo niezauważony …

Bliskość Boga to także spotkanie z pięknem: pięknem czystym i łagodnym, bez agresji i narzucania się …

Bliskość Boga obecna jest w pewnej i niezmiennej nauce Jezusa i Kościoła pośród przeróżnych duchowych atrakcji, nowości i postępowych duchowości …

Bliskość Boga to samotność i cierpienie chorego, który czeka na mój gest miłości …

Bliskość Boga to szczery uśmiech brata i siostry w sytuacji codziennej i banalnej …

Bliskość Boga to także łzy brata i siostry, które ja mogę otrzeć moim współodczuwaniem …

Bliskość Boga to wewnętrzne przekonanie, że nie jest się samym, to brzmiąca muzyka w sercu : ” Jestem z tobą” …

Bliskość Boga to tęsknota i spełnienie ludzkiej duszy, to rana żyjących na ziemi …

Bliskość Boga to także dobrodziejstwo przebaczenia, którego na co dzień doświadczam  od innych … to także ziarno wielkoduszności, które rodzi się w moim sercu …

Bliskość Boga promieniuje poprzez Rany Jezusa … aby rany mego serca i rany moich bliźnich uczynić miejscem zjednoczenia z Ubogim Ukrzyżowanym …

Bliskość Boga to niewyrażalna Jego dobroć z jaką On przyjmuje duszę w sakramencie pojednania, otwierając swe Serce bezgranicznie …

Bliskość Boga to kruchość Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to Jego bezbronność i ufność, zależność od słów i dłoni Kapłana, od mojej obecności, spojrzenia i uwagi, lub ich braku …

Bliskość Boga najpełniej objawia się na krzyżu … w łagodnym i tęsknym spojrzeniu Jezusa Ukrzyżowanego, w ostatnich miłosnych uderzeniach Jego Serca i w głębokiej ciszy Jego Serca, kiedy umilkło, aby cała Jego Miłość spoczęła na Jego Matce, na Janie i Magdalenie i tych, którzy stoją pod krzyżem ….

Bliskość Boga najczulej dotyka duszę czystą w momencie Komunii Świętej …

Skip to content