map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Wydarzenia

"Zwróć proszę uwagę na ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki. O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo ! Król aniołów, Pan nieba i ziemi złożony w żłobie ! "

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie (...) Jak więc Najświętsza chwalebna Dziewica cieleśnie Go piastowała, tak i ty, idąc Jego śladami, zwłaszcza pokory i ubóstwa, możesz Go niewątpliwie zawsze piastować duchowo w czystym i dziewiczym ciele; możesz ogarnąć Tego, który i ciebie i wszystko ogarnia; możesz posiadać to co w porównaniu z każdym przemijającym posiadaniem na tym świecie będziesz posiadała trwalej.”   /Z listów św. Klary do św. Agnieszki/

Niech tajemnica Bożego Narodzenia, pełna prostoty, pokoju i bliskości Umiłowanego Pana, dokonuje się w nas w każdej Eucharystii.

 

Wczoraj, 8.XII.2017 r., obchodziłyśmy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Jest to dla nas szczególne święto, ponieważ Matka Boża Niepokalana jest patronką naszego zakonu. Tego dnia także przypada kolejna rocznica założenia zakonu Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji.

"Bóg jest wszędzie, można Go więc znaleźć wszędzie, ale nigdzie Bóg nie jest bliższy stworzeniu i jego słabości dostępniejszy niż w Maryi, bo po to właśnie On w Nią zstąpił. Wszędzie indziej jest On Chlebem mocnych i Chlebem aniołów, ale w Maryi jest On Chlebem dzieci". /św. Ludwik Maria Grignion de Montfort/

 

 

W minioną niedzielę rozpoczęliśmy Adwent. Razem z Matką Najświętszą i św. Józefem czekamy na narodzenie naszego umiłowanego Pana. Od Maryi uczymy się słuchać, wypełniać Wolę Bożą aby przygotować w naszych sercach miejsce dla Jezusa, zaś św. Józef uczy nas wytrwałości i całkowitego zawierzenia Bogu w różnych trudnościach.  

„Radujcie się zawsze w Panu, powiadam radujcie się ! Niech będzie znana wszystkim wasza wyrozumiała łagodność : PAN JEST BLISKO !” / św. Paweł /

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible