map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Wydarzenia

„Seraficki Ojciec Franciszek żywił wyjątkową miłość do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też staranną opieką otoczył kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą. Stała się ona kolebką Zakonu Braci Mniejszych. W niej także Św. Franciszek przygotował podwaliny dla Zakonu Klarysek. Tam również szczęśliwie umarł.

Podanie głosi, że Św. Ojciec nasz Franciszek otrzymał od Najświętszej Panny ów słynny odpust, który i dziś my również możemy otrzymać w każdym kościele franciszkańskim i parafialnym.

 „Mąż Boży Franciszek(…) przeto często mówił:>Baczcie, synowie, byście kiedyś nie opuścili tego miejsca. Jeśliby was wyrzucono na zewnątrz z jednej strony, wchodźcie z powrotem z drugiej, bo miejsce to jest naprawdę święte i mieszkanie Boga. Tutaj, gdy byliśmy nieliczni, Najwyższy pomnożył nas w liczbę; tutaj zapalił nasza wolę ogniem swej miłości; tutaj każdy, kto będzie się modlił pobożnym sercem otrzyma to, o co by prosił, a ten kto zgrzeszy srożej będzie karany. Dlatego,  wszyscy synowie uważajcie to miejsce mieszkania Boga za godne czci i tutaj z całego serca uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu.>

/z pism brata Tomasza z Celano/

„Znakiem ukrzyżowanej miłości jest otwarte serce. Jezus Otwiera serce, abyśmy mogli tam wkroczyć z naszym pragnieniem miłości. W swojej do nas miłości Jezus pozwala nam siebie ranić. Z Jego otwartego serca wypływa krew Jego miłości. Miłości nie wstrzymuje, lecz pozwala jej płynąć w naszą stronę. Jego miłość otwiera przed nami przestrzeń, w której możemy zamieszkać, gdy nas do siebie zaprosi.”

A.Grün OSB „Dotyk Bożej miłości”

 

 „Upadamy na kolana, czcząc Cię i uwielbiając . Ostatecznie pozostajesz tylko Ty, serce świata. Nas nie ma. Co jest w nas dobre, to Ty; To czym sami jesteśmy , nie zasługuje na uwagę. Przemijamy przed Tobą, pragnąc być tylko Twoim odbiciem, oknem dla naszych braci. Nasz upadek przed Tobą jest Twoim wyniesieniem, naszym wzrastaniem w Tobie i Twoim wstąpieniem w nas.(...)Twe pulsujące Serce porusza wszystko we wszechświecie. Bije ono ciągle, a jego uderzenia stwarzają czas i trwanie; jego potężne, bolesne uderzenia toczą naprzód świat i jego historię. Oto niepokój istnienia: niespokojne jest Twe serce, zanim nie spocznie we mnie; niespokojne jest Twoje serce, póki nie spoczniemy w Tobie, nim czas i wieczność nie stopią się w jedno.(…)

Spokojnie, w majestatycznym rytmie uderzeń, włada światem serce Boga.”

H.U.von Balthasar „Serce świata”

"Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego" św. Jan Maria Vianney

7.VI.2018 r. obchodziłyśmy 10 rocznicę święceń kapłańskich naszego czcigodnego Księdza Kapelana Marcina Pinkiewicza. Uroczysta Msza Święta była skromna, a zarazem piękna bowiem nic nie przysłoniło najważniejszej tajemnicy - narodzenia się Jezusa na Ołtarzu i Jego ofiary, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Ksiądz Kapelan zaprosił nas do duchowej uczty: modlitwy eucharystycznej o kapłaństwie, której cały Kościół słuchał w nieporuszonej ciszy. Nakarmił nas Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa. Jesteśmy wszyscy wdzięczni Bogu Ojcu za dar Jego kapłaństwa i otaczamy Go nieustanną modlitwą.

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible