map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

MAGNIFICAT

Wielbi dusza moja Pana * 
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy* 
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny * 
a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, * 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, * 
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, * 
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą Izraelem * 
pomny na swe miłosierdzie,

jak obiecał naszym Ojcom, * 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi ........

AKT ADORACJI

Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni ze wszystkimi dziećmi Twoimi a siostrami i braćmi naszymi uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą.

Panie Jezu Chryste dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy, przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania odkupienia przez Mękę, Śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie Swoje.

Dziękujemy Ci, że każdego dnia pozwalasz nam uczestniczyć w dziele Odkupienia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, która aktualizuje dla nas i w nas Twoją śmierć i zmartwychwstanie.

Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga. Dokonaj w nas tej przemiany, abyśmy z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa stali się chwałą Trójcy Przenajświętszej.

Trójco Przenajświętsza uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie cześć i chwała na wieki. Amen.

OFIAROWANIE NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

OJCZE PRZEDWIECZNY, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Córkę najposłuszniejszą, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji. Chwała Ojcu i Synowi. ...........

SŁOWO PRZEDWIECZNE I WCIELONE, ofiaruję Ci Twoją Krew Przenajdroższą, w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Matkę najukochańszą, a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji. Chwała Ojcu i Synowi ...........

PRZEDWIECZNY DUCHU ŚWIĘTY, ofiaruję Ci Krew Przenajdroższą Jezusa Chrystusa, w zjednoczeniu z Najświętszą Dziewicą Niepokalaną i w Jej imieniu, w imieniu wszystkich Błogosławionych w niebie, wszystkich na ziemi wybranych i w zjednoczeniu z nimi, aby Ci podziękować za dary i przywileje, którymi ubogaciłeś Najświętszą Maryję Pannę, jako Twoją Oblubienicę najwierniejszą/ a szczególnie za Jej Niepokalane Poczęcie. Ofiaruję Ci także tę Krew Najdroższą za nawrócenie biednych grzeszników, za rozszerzenie i podwyższenie Kościoła świętego, zachowanie i pomyślność Najwyższego Pasterza i według Jego intencji. Chwała Ojcu i Synowi ...................

MODLITWA DO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Matko Boża Niepokalana, Przenajświętsza Dziewico Maryjo, przez miłość Twoją ku Bogu i przez Twoją ku Niemu wdzięczność, za tak wiele łask i darów, którymi od Niego ubogaconą zostałaś, przez wyłączny przywilej Twego Niepokalanego Poczęcia i przez zasługi nieskończone Jezusa Chrystusa, Boskiego Syna Twego i Pana naszego, prosimy pokornie, błagamy Ciebie, abyś nam uprosiła doskonałe nabożeństwo ku Tobie i niezachwianą ufność, że przez Twoją przemożną przyczynę wszystkie łaski o jakie prosimy, otrzymamy od nieskończenie miłosiernego Boga. Dlatego wielbimy Cię sercem pełnym radości i wdzięczności powtarzając świętego Archanioła Gabriela pozdrowienie: Zdrowaś Maryjo ...

KORONKA DO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najposłuszniejszą Córkę Ojca Przedwiecznego.

1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś, 1 Chwała ....

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najukochańszą Matkę Bożego Syna.

1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś, 1 Chwała ....

Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Amen. Wielbiąc Najświętszą Pannę jako najwierniejszą Oblubienicę Ducha Świętego.

1 Ojcze nasz, 4 Zdrowaś, 1 Chwała ....

OFIAROWANIE ADORACJI

Jezu Najsłodszy! Dzięki Tobie, że mi do nóg Twoich przyjść pozwoliłeś, że chcesz mnie znosić przed Najświętszym Majestatem Twoim. Wierzę w Twoją tu rzeczywistą obecność Sakramentalną, wierzę Panie ale przymnóż mi wiary. Wierzę w Ciebie, o Jezu, Boże mój, bo samą jesteś Prawdą. Nadzieję całą w Tobie pokładam, gdyż wierny jesteś w obietnicach Twoich. Ciebie kocham nade wszystko, bo jesteś samą Miłością, Dobrocią i godny wszelkiej miłości. Dlatego z całego serca żałuję za grzechy moje i proszę Cię Panie Jezu, przyjdź do serca mego w Komunii duchowej. .......................

W Tobie i przez Ciebie łączę się z duszami, które w całym Kościele Bożym na ziemi, wyłącznie są poświęcone nieustającej czci Przenajświętszego Sakramentu; szczególnie z siostrami naszego Zakonu, które w tej chwili adorują Ciebie; łączę się z Aniołami i Świętymi w niebie, z Niepokalanym Sercem Matki Najświętszej, z Twym Boskim, Eucharystycznym Sercem, o Jezu! W tym zjednoczeniu ofiaruję Ci tę godzinę adoracji w imieniu .......................

Pragnę uwielbiać Ciebie w Tajemnicy Twej Miłości, składać Ci dziękczynienie, za wszystkie łaski i dary Twoje a szczególnie za Przenajświętszy Sakrament, wynagradzać Boskiemu Sercu Twemu zniewagi i niewdzięczności jakie w tym Sakramencie Najświętszym ponosisz, wyżebrać u Miłosierdzia Twego łaski potrzebne i uprosić, abyś coraz więcej był poznawany, uwielbiany i miłowany w tym Boskim Sakramencie Serca Twego. O Panie, daj mi łaskę przetrwać tę najdroższą godzinę tak, abym żadnej chwili nie zmarnowała ale znalazła miłosierdzie przed Tobą, dla mnie i dla tych, za których ją ofiaruję. Amen.

MODLITWA ŚWIĘTEJ MATKI KOLETY

Niech będzie błogosławiona godzina, w której Bóg-Człowiek narodził się i Duch Święty, z którego się począł i Najświętsza Maryja Panna, z której się narodził, niech będzie błogosławiona.

Za przyczyną tejże Dziewicy Maryi, z której się narodził Bóg-Człowiek i przez tę świętą godzinę, w której się narodził, niech wysłuchane będą wszystkie prośby moje i niech spełnione zostaną wszystkie pragnienia moje ku dobremu.

O litościwy i dobry Jezu, nie opuszczaj mnie dla grzechów moich i nie karz mnie, jak na to zasługuję ale wysłuchaj mnie i spełnij moje dobre pragnienia, a użycz mi tego, o co Cię proszę dla chwały i czci Twojego Imienia Świętego. Amen.

MODLITWA PO ADORACJI

"Czemu od Ciebie już odchodzić trzeba, Najdroższy Jezu mój?! Czemu u stóp Twoich przetrwać nie mogę wszystkich godzin i chwil mego życia?! Najpokorniejsze dzięki Ci składam, że mnie w obecności Twojej znosiłeś. Dzięki Ci składam za wszystkie łaski na mnie i na drugich wylane....... Przebacz mi Jezu mój ukochany, wszystkie niewdzięczności, niedbalstwa i oziębłości moje, przebacz wszystko, czym zasmuciłam w tej godzinie Twoje Serce Najsłodsze!..... Wypełnij p Najdroższy Panie wszystkie prośby nędznej sługi Twojej, szczególnie zaś to pragnienie aby moje serce nigdy, ani na chwilę nie oddalało się od Ciebie lecz coraz goręcej kochało Cię w tym Sakramencie Najświętszym i Twoją Matkę Niepokalaną." O Matko najlitościwsza! Ty za mnie w tej ostatniej minucie tej najdroższej godziny, ucałuj w duchu adoracji Najświętsze Rany Pana Jezusa, a szczególnie Ranę Boskiego Serca. Podziękuj za mnie i za wszystkich. Przeproś za moje uchybienia i grzechy. Proś o wszystkie łaski dla mnie i dla tych, za których tę godzinę ofiarowałam i błogosław nas Matko najsłodsza z Jezusem Twoim :

Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible