Słowo Boże – Matka

 

„Słowo Boże rozszerzało się i rosło.”Dz 12,24

 

Słowo Boże – Matka, daje mi życie każdego dnia na nowo …

Słowo Boże – Matka, to oblicze dobrego Boga nieustannie pochylonego nade mną …

Słowo Boże – Matka, cierpliwie słucha najcichszych nawet szeptów mego serca, aby zaspokoić jego potrzeby i pragnienia …

Słowo Boże – Matka, zna mnie i wie, jak bezpiecznie i pewnie prowadzić przez życie…

Słowo Boże – Matka jasno wskazuje cel mojej drogi …

Słowo Boże – Matka, mówi mi kim jestem naprawdę …

Słowo Boże – Matka, z subtelną czułością tka moje serce, aby całe przemieniło się w miłość i pokój …

Słowo Boże – Matka, łagodnie, spokojnie i z mocą uczy mnie jak pełnić wolę Ojca …

Słowo Boże – Matka, jest kojącą ciszą i milczeniem, gdy w mojej duszy jest burza i hałas …

Słowo Boże – Matka, staje się potokiem mądrości, światła i zrozumienia, gdy zastaje moją duszę pustą i spokojną …

Słowo Boże – Matka, zawsze pociesza, choć w różnych barwach i odcieniach …

Słowo Boże – Matka, jest, po prostu jest, nawet gdy go nie słyszę, zapominam, nie rozumiem, nie umiem przyjąć …

Słowo Boże- Matka, jest wierne i mocne, raz wypowiedziane brzmi nieustannie …

Słowo Boże – Matka, karmi moją duszę Bożym światłem, bliskością i miłością …

Słowo Boże – Matka, leczy moją duszę, choć czasem zadaje niechciany ból …

Słowo Boże – Matka, przyjęte przeze mnie czyni moją duszę pełną miłości macierzyńskiej, uzdalniając ją do noszenia go odtąd jako dziecko …

Skip to content