Przyjaciel Oblubieńca

 

„Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany, Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał.” Św. Jan Chrzciciel (J 3, 28b-30)

 Kapłan jest najbliższym przyjacielem Jezusa- Oblubieńca.

 Przyjaciel Oblubieńca jest Jego ikoną- tym bardziej wyrazistą, im jego serce i człowieczeństwo są głębiej oddane Bogu…

 Przyjaciel Oblubieńca jest „ukrytym Oblubieńcem”, którego można ujrzeć jedynie oczyma pełnymi czystości, pokoju i harmonii …

 Przyjaciel Oblubieńca pozwala usłyszeć Jego głos, kiedy dzieli się z duszą swoim milczeniem i ciszą wewnętrzną …

 Przyjaciel Oblubieńca niejako zastępuje człowieczeństwo Chrystusa na ziemi- w perspektywie Miłosierdzia Boga Ojca …

 Przyjaciel Oblubieńca prowadzi duszę do spotkania z jej Oblubieńcem- Jezusem, w sakramentach i we własnym wnętrzu …

 Przyjaciel Oblubieńca wskazuje na Jezusa – Baranka Bożego, swoją pokorą, jasnym i czystym wnętrzem, miłością i oddaniem swemu posłannictwu …

 Przyjaciel Oblubieńca odsłania wielką godność Chrystusa, Umiłowanego Syna Ojca …

 Przyjaciel Oblubieńca stwarza przestrzeń dla Jezusa w sobie i w innych, do których jest posłany …

 Przyjaciel Oblubieńca uczy duszę godowego tańca, aby była gotowa, gdy Pan zakołacze …

 Przyjaciel Oblubieńca czuwa wiernie i z gorącym sercem, kiedy Pan powróci i innych do tego zachęca …

 Przyjaciel Oblubieńca uczy prawdziwej radości, ponieważ sam jej kosztuje na dnie serca spełnionego i zanurzonego w odwiecznej Miłości …

 Przyjaciel Oblubieńca zna swoją tożsamość. Swą klarownością pomaga innym dostrzec prawdę o sobie i wyprostować ścieżki serca dla Pana …

 Przyjaciel Oblubieńca jest także przyjacielem duszy- oblubienicy, którą całkowicie i z radością oddaje umiłowanemu Jezusowi …

 Przyjaciel Oblubieńca jest rozkochany w Bogu, żyjąc w samotności z Nim, tęskniąc i oczekując Jego objawienia …

 Przyjaciel Oblubieńca razem z Chrystusem przeżywa noc i pustynię swego życia, bo wiernie Mu towarzyszy do końca …

 

Skip to content