Ojcostwo duchowe

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje,

Przyjdź Królestwo Twoje.

Ojcze mój, któryś jest we mnie, w imię Twej miłości:

Zmiłuj się nad nami.

Posyłam Ci bezdomne moje serce, co chcesz z nim zrób.

Na swoje zamień to bezdomne serce, lub zatrać i zgub.

Wdzięczne Ci będzie to bezdomne serce nawet za trud.”     

 

Ojcostwo duchowe kapłana jest wspaniałym darem dla nas, i dla niego samego. Przemienia zwykłego mężczyznę w żywą ikonę dobroci Boga Ojca. Uszczęśliwia i otwiera jego serce na wielką Bożą Miłość, która płynie w duszach jego duchowych dzieci, penitentów.

Ojcostwo duchowe potrzebuje bezdomności serca kapłańskiego, aby zagubione duchowe dzieci odnalazły drogę do prawdziwego Domu…

Ojcostwo duchowe potrzebuje doświadczenia cierpienia, aby uczestniczyć w dawaniu życia duchowego na krzyżu Chrystusa…

Ojcostwo duchowe nie boi się upokorzenia, bo ciągle szuka tych najsłabszych i najnędzniejszych…

Ojcostwo duchowe porusza się w przestrzeni samotności, aby duchowe dzieci odnalazły Obecność, bliskość w Bogu…

Ojcostwo duchowe potrzebuje milczenia, aby usłyszeć zło i ból, którego duchowe dzieci nie umieją wypowiedzieć…

Ojcostwo duchowe obdarowuje kapłana bogactwem duchowym jego dzieci duchowych…

Ojcostwo duchowe daje sercu kapłańskiemu niewymowną radość z obecności i zaufania jego duchowych dzieci…

Ojcostwo duchowe rozszerza serce kapłana, wyprowadza je na horyzont świata drugiego człowieka-jego duchowego dziecka, penitenta…

Ojcostwo duchowe pokazuje kapłanowi dary i bogactwa Boże złożone w jego duszy, których bez duchowych dzieci nie zobaczyłby nigdy…

Ojcostwo duchowe jest subtelnym narzędziem leczącym zranione serca duchowych dzieci, aby w końcu były zdolne przyjąć Bożą Miłość…

Ojcostwo duchowe kapłana uwalnia od lęku, daje duchowe oparcie dla szukających Boga…

Ojcostwo duchowe daje przestrzeń rozwoju dla dusz w ogrodzie Ducha Świętego…

Ojcostwo duchowe przygarnia grzesznika, tak jak Bóg Ojciec przytulił Ukrzyżowanego Syna…

Ojcostwo duchowe widzi w grzeszniku, duchowym dziecku, ukryty blask przyszłego zmartwychwstania…

Ojcostwo duchowe pozwala kapłanowi kosztować smaku prawdziwego Życia, które jest wieczne i w zupełności wystarcza ludzkim tęsknotom…

Ojcostwo duchowe kapłana jest ogromną czułością Boga Ojca ogarniającą wszystkie Dzieci Boże…

Ojcostwo duchowe kapłana jest wyrazem ogromnego zaufania Boga Ojca do niego…

Skip to content