map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Wydarzenia

Dzisiaj obchodzimy uroczystość wielkiego świętego - św. Józefa. Jest on wyjątkowym i niezastąpionym opiekunem oraz wsparciem, szczególnie w naszym życiu kontemplacyjno - klazurowym. Otaczamy Go serdecznym nabożeństwem i jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczne za Jego opiekę. 

"Sądzę, że fakt, iż Maryja była Niepokalanie Poczęta i pełna łaski, musiał odzwierciedlać się w Jej twarzy, w Jej reakcjach i ogólnym zachowaniu (...) Mateusz ukazuje Józefa jako "sprawiedliwego",tzn. wrażliwego na sprawy Boże (...) Jak wielka musiała być cześć wobec Maryi i jak godna czci musiała być Maryja od maleńkości. Równocześnie reakcja ta (nie chciał narażać Maryi na zniesławienie gdy dowiedział się, że jest brzemienna) zarysowuje nam od razu pełny portret Józefa: wrażliwy na sprawy Boże, zatroskany bardziej o innych niż o siebie samego, zdolny zrozumieć i przebaczyć, zapanować nad sobą, by nie podjąć pochopnej decyzji, umiejący czekać i cierpieć samemu, by nie cierpieli inni, zdolny do ofiarnej miłości".

/Milczenie Maryi, Ignacio Larranaga/ 

"Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i Duch prowadził Go po pustyni przez czterdzieści dni." /Łk 4,1/

Wielki Post w klasztorze jest czasem szczególnego wyciszenia i pustyni. Poprzez wewnętrzne i zewnętrzne praktyki pokutne, większe skupienie, pracę nad życiem duchowym, otwieramy się w pokorze na prawdę o nas i na NIEZMIENNĄ MIŁOŚĆ BOGA.

"Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. Dostojna królowo, twój Oblubieniec, najpiękniejszy spośród synów ludzkich (Ps 45,3), stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie (por. Mt 19,20; 27,26) na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj i staraj się Go naśladować. Jeśli będziesz z Nim cierpieć, będziesz z Nim królować (por. Rz 8,17; 2Tm 2,12); jeśli będziesz dzielić z Nim ból, będziesz dzielić radość; jeśli będziesz umierała z Nim na krzyżu męczeńskim (por. 2 Tm 2,11), będziesz mieszkała z Nim w niebie (por. Ps 110, 3)."

"Lisy mają nory, niebieskie ptaki gniazda, a Syn Człowieczy, to jest Chrystus, nie ma na czym oprzeć głowy (Mt 8,20), lecz skłoniwszy głowę, oddał ducha (J 19,30)."

/Z listów św. Klary do św. Agnieszki z Pragi/

"Zwróć proszę uwagę na ubóstwo położonego w żłobie i owiniętego w pieluszki. O przedziwna pokoro, o zdumiewające ubóstwo ! Król aniołów, Pan nieba i ziemi złożony w żłobie ! "

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie (...) Jak więc Najświętsza chwalebna Dziewica cieleśnie Go piastowała, tak i ty, idąc Jego śladami, zwłaszcza pokory i ubóstwa, możesz Go niewątpliwie zawsze piastować duchowo w czystym i dziewiczym ciele; możesz ogarnąć Tego, który i ciebie i wszystko ogarnia; możesz posiadać to co w porównaniu z każdym przemijającym posiadaniem na tym świecie będziesz posiadała trwalej.”   /Z listów św. Klary do św. Agnieszki/

Niech tajemnica Bożego Narodzenia, pełna prostoty, pokoju i bliskości Umiłowanego Pana, dokonuje się w nas w każdej Eucharystii.

 

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej