map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Wydarzenia

Wielka Sobota niech upłynie przy Niepokalanym Sercu Maryi. W Nim pozostała zachowana iskra nadziei, podczas mroku śmierci i osamotnienia. Maryja była w tamtą sobotę jedynym źródłem miłości na tej ziemi. Przeniosła w sobie całą wiarę Kościoła, zamknęła w sobie cały smutek, ból opuszczenia,  ogrom cierpienia duchowego, w jakim Jej dzieci mają udział. Matka Boża zawsze jest obecna, choć Jej bycie zdaje się być tak dyskretne, że niezauważone przez wielu.

„O najdroższa, spoglądaj w niebo, które nas zaprasza, weź krzyż i idź za Chrystusem (…) Rozmyślaj ciągle o tajemnicach krzyża i o boleściach Matki stojącej pod krzyżem. Módl się i czuwaj zawsze.” /z listów Św. Klary /

„O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam.”

 Wielki Piątek to dzień Bożej Miłości, która rozlała się na cały świat. Jezus Ukrzyżowany – ubogi i pokorny, to Ten, którego nam ukazują Św. Franciszek i Św. Klara. Miłość do Ukrzyżowanego jest wpisana w ducha franciszkańskiego i klariańskiego. Św. Franciszek nosił stygmaty Męki Pańskiej. Św. Klara nieustannie rozważała ze łzami cierpienia Jezusa. Mając ok.30 lat zapadła na ciężką chorobę i przez kolejne 30 lat (do końca życia) była przykuta do łóżka.

 „A więc najdroższa siostro, albo lepiej, pani godna wszelkiego szacunku, jesteście oblubienicą, matką i siostrą Pana naszego Jezusa Chrystusa, niezwykle wyróżnioną sztandarem nienaruszonego dziewictwa i najświętszego ubóstwa, bądźcie dzielną w świętej służbie rozpoczętej z gorącej tęsknoty za ubogim Ukrzyżowanym; wycierpiał On za nas wszystkich mękę krzyżową i wyrwał nas spod władzy księcia ciemności, który nas trzymała skutych kajdanami z powodu grzechu Adama. I tak pojednał nas z Bogiem Ojcem.”/ z listów Św. Klary /

„Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach;   i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne.” / z „Napomnień” Św. Franciszka /

„Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia, jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej, poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii.”

/z Konstytucji Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji/

Wielki Czwartek jest dla nas szczególnym dniem, w którym Jezus po raz pierwszy narodził się pod postacią Chleba i Wina. Nie ma dla nas większego skarbu w tym życiu jak Przenajświętszy Sakrament. Nie będzie większego cudu, jak ten skromny, który dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej na słowa konsekracji wypowiadane przez kapłana. W Eucharystii Jezus pozostawił nam pełnię, całego Siebie. Jesteśmy szczęśliwe z daru naszego powołania, które z przywiązaniem nazywamy: „Eucharystycznym.”

Ze względu na Eucharystię, kapłani są bliscy naszemu powołaniu. Dlatego otaczamy ich nieustannie serdeczną modlitwą i szacunkiem, dziękując Bogu Ojcu za wszystkich, a szczególnie tych, którzy nam służą.

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej