map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Wydarzenia

Św. Klara z Asyżu , której uroczystość dziś świętujemy, jest naszą główną patronką i Matką Duchową. Jej życie było piękne i spełnione. Całkowicie była zanurzona w Bogu, w kontemplacji Jezusa - Oblubieńca Ubogiego i Ukrzyżowanego. Boga Ojca poznaje i najczęściej w swoich pismach  nazywa  „Ojcem miłosierdzia”, doświadczając. Jej  serce przepełniała  wdzięczność wobec Niego za dar  powołania i życia, za „nadmierne miłosierdzie i miłość”. Klara była  uległa i posłuszna działaniu i prowadzeniu Ducha Świętego. Szczególne dla Klary jest także umiłowanie Eucharystii i zachęcanie sióstr do „maximum życia eucharystycznego”.  Ubóstwo, pokora, duch braterstwa, macierzyństwo duchowe( szczególnie wobec jej sióstr ), posłuszeństwo i szacunek wobec Kościoła i kapłanów- to  jedne z charakterystycznych rysów jej duchowości. Bóg  Ojciec hojnie ją ubogacił swoimi łaskami. Były to  to m in. dar uzdrawiania i uwalniania, dar modlitwy wstawienniczej, dar widzenia, cud rozmnożenia chleba dla sióstr, dar kontemplacji, zdecydowanie i odwaga wewnętrzna, czystość wiary, nienaruszone dziewictwo, i dar ogromnej cierpliwości, bowiem Klara przez 29 lat, do końca życia była bardzo chora.

Święto Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor dla nas, osób konsekrowanych jest szczególnie bliskie. Nasze życie w nieustannej Bożej Obecności, karmione Ciałem i Krwią Chrystusa, ogarnięte ciszą i klauzurą, nieustannie nas wewnętrznie przemienia. Otwiera nasze serca i uszy na głos Ojca, który zapewnia o swej miłości wobec nas i całego świata, który każdego dnia na nowo nas powołuje i posyła.

Dziś na Eucharystii Ksiądz Kapelan w kazaniu mówił o życiu duchowym, które jest podobne do wspinaczki górskiej. Droga ma być stroma, choć najkrótsza z możliwych, potrzebny jest przewodnik, duchowi przyjaciele i wspólnota, bo w górach czasem jest trudno i niebezpiecznie; warto też trzymać się wyznaczonych ścieżek, bowiem łatwo zbłądzić i co za tym idzie: błąkać się z dala od celu. Zachęcał nas do podjęcia tego trudu życia duchowego tą najtrudniejszą ścieżką. I zapewnił nas, że z wysokości osiągniętego szczytu, czyli zjednoczenia z Bogiem, inaczej będziemy postrzegać nasze codzienne krzyże.

Dziś także na Eucharystii nasza siostra M.Angela odnowiła swoje Śluby Święte na kolejny rok. Cieszymy się razem z naszą siostrą jej powołaniem i decyzją tej duchowej górskiej wspinaczki do samego Nieba.

„Seraficki Ojciec Franciszek żywił wyjątkową miłość do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też staranną opieką otoczył kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą. Stała się ona kolebką Zakonu Braci Mniejszych. W niej także Św. Franciszek przygotował podwaliny dla Zakonu Klarysek. Tam również szczęśliwie umarł.

Podanie głosi, że Św. Ojciec nasz Franciszek otrzymał od Najświętszej Panny ów słynny odpust, który i dziś my również możemy otrzymać w każdym kościele franciszkańskim i parafialnym.

 „Mąż Boży Franciszek(…) przeto często mówił:>Baczcie, synowie, byście kiedyś nie opuścili tego miejsca. Jeśliby was wyrzucono na zewnątrz z jednej strony, wchodźcie z powrotem z drugiej, bo miejsce to jest naprawdę święte i mieszkanie Boga. Tutaj, gdy byliśmy nieliczni, Najwyższy pomnożył nas w liczbę; tutaj zapalił nasza wolę ogniem swej miłości; tutaj każdy, kto będzie się modlił pobożnym sercem otrzyma to, o co by prosił, a ten kto zgrzeszy srożej będzie karany. Dlatego,  wszyscy synowie uważajcie to miejsce mieszkania Boga za godne czci i tutaj z całego serca uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu.>

/z pism brata Tomasza z Celano/

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej