map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12
+48 55 6454515

 

"Jezus w Najświętszym Sakramencie jest sercem naszej Wspólnoty i naszego życia, jako adoratorek. Pociągnięte przez miłość do Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, poświęcamy całe nasze życie adoracji Najświętszej Eucharystii. Poprzez naszą ? dzień i noc trwającą ? adorację przedłużamy uwielbienie i dziękczynienie, jakie Kościół w imieniu ludu Bożego składa Bogu w Najświętszej Ofierze i dajemy publiczne świadectwo wiary i miłości. Matka Maria Klara, poruszona sceną ewangeliczną o niewdzięczności trędowatych, otrzymała szczególne natchnienie, by eucharystyczną adorację ustanowić w naszym zakonie w duchu ideału wiecznego dziękczynienia. Wierne temu darowi naszej Założycielki, składamy Panu wieczną chwałę i przeżywamy radość w Jego Eucharystycznej obecności" (Konstytucje Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji, Art. 18, 19, 21).

Charyzmat adoracji w duchu dziękczynienia jest, oczywiście, darem udzielanym przez Ducha Świętego nie tylko siostrom, ale także osobom świeckim. Do elbląskiego konwentu na nocne adoracje Najświętszego Sakramentu przychodzą stali adoratorzy i adoratorki. W ten sposób nadal podtrzymywany jest zwyczaj wprowadzony przez Założycieli zakonu, którzy zauważali potrzebę dzielenia się duchowym bogactwem zgromadzenia z osobami świeckimi ? zapraszano je na adoracje, a nawet kobietom, które o to prosiły, zezwalano na wejście do klauzury w celu odprawienia indywidualnych rekolekcji w sprzyjających temu i niepowtarzalnych warunkach zakonu zamkniętego.

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible