map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 6454515
 
 
Msze Św. w naszym kościele: pn.-sob. - 12.00, niedziela- 8.00

GODZINY OTWARCIA KOŚCIOŁA

Niedziela - Poniedziałek 6.30-20.00

Sobota 6.30-18.00

W tych godzinach zapraszamy na Adorację

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Cze 8, 2018

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa

„Znakiem ukrzyżowanej miłości jest otwarte serce. Jezus Otwiera serce, abyśmy mogli tam wkroczyć z naszym pragnieniem miłości. W swojej do nas miłości Jezus pozwala nam siebie ranić. Z Jego otwartego serca wypływa krew Jego miłości. Miłości nie wstrzymuje, lecz pozwala jej płynąć w naszą stronę. Jego miłość otwiera przed nami przestrzeń, w której możemy zamieszkać, gdy nas do siebie zaprosi.”

A.Grün OSB „Dotyk Bożej miłości”

 

 „Upadamy na kolana, czcząc Cię i uwielbiając . Ostatecznie pozostajesz tylko Ty, serce świata. Nas nie ma. Co jest w nas dobre, to Ty; To czym sami jesteśmy , nie zasługuje na uwagę. Przemijamy przed Tobą, pragnąc być tylko Twoim odbiciem, oknem dla naszych braci. Nasz upadek przed Tobą jest Twoim wyniesieniem, naszym wzrastaniem w Tobie i Twoim wstąpieniem w nas.(...)Twe pulsujące Serce porusza wszystko we wszechświecie. Bije ono ciągle, a jego uderzenia stwarzają czas i trwanie; jego potężne, bolesne uderzenia toczą naprzód świat i jego historię. Oto niepokój istnienia: niespokojne jest Twe serce, zanim nie spocznie we mnie; niespokojne jest Twoje serce, póki nie spoczniemy w Tobie, nim czas i wieczność nie stopią się w jedno.(…)

Spokojnie, w majestatycznym rytmie uderzeń, włada światem serce Boga.”

H.U.von Balthasar „Serce świata”

 

Cisza Serca Oblubieńca.

 

„Jeden z żołnierzy włócznią przebił Jezusowi bok, i natychmiast wypłynęła Krew i woda”.

 

Cisza Serca Oblubieńca wyznacza rytm bicia serca skruszonego...Otula je przebaczeniem i miłosierdziem…

Cisza Serca Oblubieńca jest najmilszą muzyką dla kochającego, dziewiczego serca…

Cisza Serca Oblubieńca jest zaproszeniem dla zasmuconych, zagubionych, aby w niej odnaleźli ciszę własnego serca, nadzieję i pokój…

Cisza Serca Oblubieńca jest schronieniem dla tych, którzy uciekają od chaosu własnej grzeszności…

Cisza Serca Oblubieńca jest najpiękniejszą kantatą o Jego miłości…

Cisza Serca Oblubieńca jest niewypowiedzianą tęsknotą za umiłowaną Oblubienicą…

Cisza Serca Oblubieńca daje błogi sen dla Oblubienicy…

Cisza Serca Oblubieńca przerywana jest moim imieniem, które Ktoś tak słodko wypowiada…

Cisza Serca Oblubieńca jest bliskością  jakby zbyt łagodną, nad wyraz czułą…

Cisza Serca Oblubieńca jest oparciem dla dziewiczego serca…

Cisza Serca Oblubieńca jest jak kołysanka dla zapłakanego serca dziecka…

Cisza Serca Oblubieńca jest rzeczywistością eucharystyczną…, ukojeniem, utuleniem, głębokim zrozumieniem ludzkiego serca przez Jezusa obecnego w Eucharystii…

Cisza Serca Oblubieńca jest przestrzenią, w której bezpiecznie mogę wypowiedzieć całą beznadziejność mego wnętrza, bez obawy odrzucenia…

Cisza Serca Oblubieńca pochłania cały harmider świata, rozlewając pokój i przebaczenie na całe stworzenie…

Cisza Serca Oblubieńca jest jak ogród nocą, pogrążony w ciemności i głębokim uspokojeniu, zamykający w sobie wszelkie ludzkie zranienia, smutki, zawstydzenie, całą nędzę…

Cisza Serca Oblubieńca jest jak dojrzały pąk kwiatu, który za chwilę zechce się otworzyć…

Cisza Serca Oblubieńca jest jak budzący się ogród, tuż przed świtaniem, pachnący świeżością Zmartwychwstania…

Cisza Serca Oblubieńca, która została wypełniona nowym rytmem wiecznego Życia….

 

       

JA JESTEM

                  JA JESTEM

                                     JA JESTEM

 

 Całkowite ofiarowanie

 

„Boskie Serce Jezusa, przeniknij dusze nasze i zapal je miłością taką, jakiej masz prawo od nas żądać.

Panie mój, o Miłości tak zapomniana, choćby nie było nieba i ziemi, miłowalibyśmy Cię dla Ciebie samego. Tyś ulubieńcem naszych dusz, tyś wybrany nasz spośród tysiąca, Tyś jeden godzien pożądania, Tyś brat, przyjaciel, oblubieniec dusz naszych. Tyś lilia jaśniejąca na niwach niebieskich, Tyś bogiem czystości, przedmiotem zachwytu dziewic. Tyś Barankiem Bożym, pewnym niebiańskiej słodyczy. Tyś Barankiem ofiarnym, który gładzi grzechy świata. Tyś najwyższym darem nieba. Tyś Hostia najświętsza naszych ołtarzy. Tyś jest naszym na wieki i my Twoimi bez końca.

O Boże miłości, Serce Twoje to źródło wody żywej, której spragnieni jesteśmy; przychodzimy do Ciebie gorejąc pragnieniem, które jest równocześnie naszym szczęściem i naszym cierpieniem. Błagamy Cię, zaspokój dręczące nas pragnienie wodą i Krwią z Twego Serca wypływającą.

 

 

 

Ofiarujemy Ci serca nasze słabe i omdlewające jako kielichy niebieskiego nektaru; zakosztuj w nich własnej Twej słodkości przez łaski, które miłosiernie w nas działasz.

Rozprzestrzeń serca nasze w miłości, abyśmy zakosztowali też jak słodko jest miłować Ciebie i całkowicie się w Twej miłości zanurzyli.

Ani ogień, ani miecz nie oderwie nas od Twej  miłości, za łaską Twoją nic nie rozerwie naszego związku; ani cierpienia, ani śmierć nie dosięgną owej wyżyny, na którą wzniesie się dusza, oderwana zupełnie od rzeczy ziemskich, a złączona ściśle ze swym Boskim Oblubieńcem.

O Boże dziewictwa, Czystości najwyższa, Ogniu miłości, co oczyszcza dusze, daj nam serca dziewicze; korzymy się u stóp Twoich w poczuciu wielkiej nędzy naszej: wysłuchaj nas! Spraw, abyśmy żyli tylko Twą miłością, by ona w nas działała; przecież dla tej miłości tylko stworzyłeś nas.

 

 

 

O Baranku bez zmazy racz przyjąć nas, Twe baranki ofiarne, które pragną być ofiarowane, wraz z Tobą. Na ołtarzu ofiarnym złącz nas z sobą; uczyń serca nasze podobne do Twego;  niech i one zostaną ofiarowane i wyniszczone najzupełniej. Arcykapłanie przedwieczny, ofiaro miłości, uczyń nas hostiami Twej ofiary. Słowo przedwieczne, Panie i Boże, wymów nad nami owo słowo wszechpotężne, którym sam jesteś. Niech to słowo zamieni nas w Ciebie, o ile to możliwe, abyśmy już nie żyli sami, ale abyś Ty żył w nas. Ukryci w sercu Twoim, oddawać będziemy Trójcy Przenajświętszej cześć i chwałę przez Ciebie, z Tobą i w Tobie.

O serce dla nas włócznią przebodzone, goryczą napojone, błagamy Cię, jeśli była boleść, o której wiedziała tylko Matka Twoja, podziel się nią z nami, uczyń serca nasze zdolnymi do odczucia tej boleści, abyśmy także cierpieć mogli z miłości ku Tobie.

O Panie, który wszystko możesz, zdziałaj w nas wszystko, czego Serce Twe żąda.

Niech nicość nasza będzie triumfem Twej litościwej miłości. Jeśli ofiara z mojego życia mogłaby przyczynić się do tego, by przyprowadzić do Ciebie dusze, których łakniesz, to weź to życie, błagam Cię, o Jezu !

Króluj nad sercami wszystkich ludzi !

Amen.”

/Do ran Chrystusa. Modlitewnik pasyjny. wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2013, str. 186 – 188./

Ostatnio zmieniany sobota, 09 czerwiec 2018 08:47

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible