map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 

Bogu niech będą dzięki przez Jezusa

w Przenajświętszym Sakramencie

Cze 24, 2019

Oktawa Uroczystości Bożego Ciała i Krwi Pańskiej

W Oktawie Bożego Ciała i Krwi Pańskiej, chciejmy jeszcze bardziej zgłębić tą największą Tajemnicę naszej wiary, kiedy to podczas Eucharystii chleb staje się Ciałem Pańskim, a wino Jego Najświętszą Krwią.

 

„W Eucharystii Pan Jezus ofiaruje Ojcu najdoskonalsze uwielbienie (…)”

/ z Konstytucji Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji; Art. 19 /

 

Godność Kapłana.

 „Wyrocznia Boga dla Pana mego:

‘Siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy’. Twoje potężne berło niech Pan rozciągnie z Syjonu: ‘Panuj wśród swych nieprzyjaciół! Przy Tobie panowanie w dniu Twej potęgi. W blaskach świętości, z łona jutrzenki jak rosę Cię zrodziłem’.  Pan przysiągł i nie pożałuje: ‘Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka’.” Ps 110

 

Godność Kapłana jest nienaruszalna, bowiem pochodzi z wiecznego Źródła: spojrzenia i wezwania Boga Ojca …

Godność Kapłana to zakorzenienie w tożsamości Umiłowanego Syna Ojca …

Godność Kapłana jest jak lot orła: ponad chmurami grzeszności i ludzkiej słabości; lot lekki, jakby bez granic, dotykający głębi przestworzy kontemplacji – dotyk eucharystyczny …

Godność Kapłana to odwaga nauczania i autorytet Jezusa- Mistrza …

Godność Kapłana to uniżenie i wyniszczenie Miłości na krzyżu …

Godność Kapłana pomnaża się w sakramencie pojednania: przywracaniu blasku i godności dzieci Bożych- w przyjmowaniu grzesznika i wynoszeniu go ponad siebie …

Godność Kapłana to radość przebaczania, to odnawianie Bożego życia w duszach, to szlachetne rozlewanie strumieni zbawienia poprzez sakramenty …

Godność Kapłana to milczenie i łagodność Baranka Bożego …

Godność Kapłana płynie z pokory Jezusa Eucharystycznego …

Godność Kapłana to godność królewska Chrystusa Zmartwychwstałego …

Godność Kapłana czerpie swoją głębię i wytrwałość z relacji z Niepokalaną Matką Maryją …

Godność Kapłana najwymowniej spełnia się w Ofierze Eucharystycznej, w oddaniu siebie dla Boga w Eucharystii…

Godność Kapłana to najszlachetniejsza ofiara z siebie, z własnego życia dla Jedynego godnego miłości i czci …

Godność Kapłana jest niezależna od ludzkich sądów i opinii, ani od pochlebstw i zachwytów; sama w sobie jest tajemniczym spotkaniem z Duchem Świętym …

Godność Kapłana może być jednak oddana, zdradzona jedynie w decyzji osobistej – lecz tylko ze strony człowieka …

Godność Kapłana jest drogocennym skarbem całego Kościoła, chlubą i dumą każdego wiernego … jest obroną godności każdego dziecka Bożego … tarczą dla Jezusa Eucharystycznego ...

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:52

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej