map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 6454515
 
 
Msze Św. w naszym kościele: pn.-sob. - 12.00, niedziela- 8.00
elblag

elblag

piątek, 08 czerwiec 2018 12:07

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa

„Znakiem ukrzyżowanej miłości jest otwarte serce. Jezus Otwiera serce, abyśmy mogli tam wkroczyć z naszym pragnieniem miłości. W swojej do nas miłości Jezus pozwala nam siebie ranić. Z Jego otwartego serca wypływa krew Jego miłości. Miłości nie wstrzymuje, lecz pozwala jej płynąć w naszą stronę. Jego miłość otwiera przed nami przestrzeń, w której możemy zamieszkać, gdy nas do siebie zaprosi.”

A.Grün OSB „Dotyk Bożej miłości”

 

 „Upadamy na kolana, czcząc Cię i uwielbiając . Ostatecznie pozostajesz tylko Ty, serce świata. Nas nie ma. Co jest w nas dobre, to Ty; To czym sami jesteśmy , nie zasługuje na uwagę. Przemijamy przed Tobą, pragnąc być tylko Twoim odbiciem, oknem dla naszych braci. Nasz upadek przed Tobą jest Twoim wyniesieniem, naszym wzrastaniem w Tobie i Twoim wstąpieniem w nas.(...)Twe pulsujące Serce porusza wszystko we wszechświecie. Bije ono ciągle, a jego uderzenia stwarzają czas i trwanie; jego potężne, bolesne uderzenia toczą naprzód świat i jego historię. Oto niepokój istnienia: niespokojne jest Twe serce, zanim nie spocznie we mnie; niespokojne jest Twoje serce, póki nie spoczniemy w Tobie, nim czas i wieczność nie stopią się w jedno.(…)

Spokojnie, w majestatycznym rytmie uderzeń, włada światem serce Boga.”

H.U.von Balthasar „Serce świata”

"Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego" św. Jan Maria Vianney

7.VI.2018 r. obchodziłyśmy 10 rocznicę święceń kapłańskich naszego czcigodnego Księdza Kapelana Marcina Pinkiewicza. Uroczysta Msza Święta była skromna, a zarazem piękna bowiem nic nie przysłoniło najważniejszej tajemnicy - narodzenia się Jezusa na Ołtarzu i Jego ofiary, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Ksiądz Kapelan zaprosił nas do duchowej uczty: modlitwy eucharystycznej o kapłaństwie, której cały Kościół słuchał w nieporuszonej ciszy. Nakarmił nas Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa. Jesteśmy wszyscy wdzięczni Bogu Ojcu za dar Jego kapłaństwa i otaczamy Go nieustanną modlitwą.

„Boże Ciało” to jedno z naszych najdroższych świąt. Kontemplujemy tajemnicę obecności Jezusa pod postaciami chleba i wina - Jego Ciało i Krew. Duchowo łączymy się z tymi wszystkimi, którzy uczestniczą w procesjach eucharystycznych. Jakże możemy odwdzięczyć się dobremu Bogu za tak wielką i czułą Miłość, którą nam pozostawił w Przenajświętszym Sakramencie?

środa, 30 maj 2018 08:58

Msza Święta Neoprezbiterów

„Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” Jezus (J 10, 29-30)

Wczoraj w naszym kościele gościłyśmy tegorocznych czcigodnych Księży Neoprezbiterów. Ubogacili nas oni swą modlitwą i obecnością. Udzielili nam prymicyjnego błogosławieństwa, dzieląc się z nami duchową sakramentalną niewinnością, którą otrzymali od Dobrego Boga w sobotę, w dniu święceń kapłańskich. Mając udział w ich łaskach, czujemy się także duchowo odnowione i umocnione. Niezmiernie radujemy się obecnością Jezusa Kapłana i dobrego Pasterza w naszych Kapłanach, szczególnie w Księżach Neoprezbiterach. Niech Matka Boża, Matka Kapłanów, nieustannie im towarzyszy i wspiera w ich najpiękniejszym powołaniu. My otaczamy ich cichą i stałą modlitwą.  

środa, 23 maj 2018 08:48

Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przenika całe nasze życie i osoby za które się modlimy.

"W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" /św. Paweł /

"Z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i najświętszego Króla, Ojca niebieskiego i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii świętej"

/św. Franciszek z Asyżu/

"Siostry (...) niech pamiętają, że nade wszystko powinny pragnąć mieć Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem, modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w utrapieniach i chorobie (...)"

/św. Klara /

 

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible