map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 6454515
 
 
Msze Św. w naszym kościele: pn.-sob. - 12.00, niedziela- 8.00
elblag

elblag

 

 

 

Witaj zbawienie świata całego,

Witaj miłości serca mojego!

Ach, weź mię na krzyż, Jezu, mój, Panie,

Znane Ci duszy mojej żądanie:

      Daj mi, ach, daj mi siebie!

 

Ja na tym krzyżu cześć składam Tobie:

Jako żeś piękny w ran Twych ozdobie;

Przyjmij ode mnie to uwielbienie,

I grzechów moich daj odpuszczenie,

   O Jezu, błagam Ciebie!

 

Do ust mych tulę, Jezu Twe nogi,

Które przebija gwóźdź tak srogi;

Gdy się w te rany wpatrują oczy,

Lica blednieją, ból serce tłoczy,

    Na Twej męki wspomnienie.

 

O, daj nam rany te w sercu nosić,

Za Twoją miłość dzięki Ci wznosić,

Jezu, grzeszników tak miłujący,

Ojcze ubogich, wszystko leczący,

    Przez Twej łaski dotknienie.

 

Co w mojej duszy grzechem zniszczone,

Co w niej zepsute lub utracone,

Ty znaleź, napraw i przywróć, Panie,

Przez Twej słodyczy Boskiej wylanie,

    O Jezu mój jedyny!

 

Ja szukam Ciebie na krzyżu smutnym,

Z sercem ochotnem, z żalem pokutnym.

Ach! Tu ja znajdę moje zbawienie,

Tu mię uleczą Twej Krwi strumienie,

    I zmyją moje winy!

 

Te rany święte i Krwią płynące,

Gwoździe, Twe nogi rozdzierające,

Niech serce moje na wskroś przekłują,

I wespół z Tobą niech ukrzyżują

    W zjednoczeniu miłości.

 

Dla nędzy mojej, dla grzechów moich

Ach, nie odpychaj mnie od nóg Twoich!

Przyjmij jęk duszy, przyjmij błaganie,

Pokaż Twą dobroć, Jezu mój Panie,

    I odpuść moje złości!

 

Rzucam się do stóp krzyża Twojego,

Twe nogi tulę do serca mego,

Daj mi Krwi Twojej kropelkę jedną,

I nie gardź, Jezu, grzesznicą biedną,

    Co Twej litości wzywa!

 

Boże mój, Jezu ukrzyżowany,

Wejrzyj Ty na mnie, mój Ukochany,

Powiedz:”Odpuszczam ci twoje grzechy”…

Ach, dusza moja z takiej pociechy

   Jakże będzie szczęśliwą!

 

/ Hymn św. Bernarda na cześć Jezusa Ukrzyżowanego, „Wiązanka Mirry” Lwów, 1936 /

 

 

 

 

wtorek, 12 marzec 2019 13:43

Wielki Post

„Patrz na Niego, który dla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie i idź za Nim. Dostojna królowo, twój Oblubieniec, „najpiękniejszy spośród synów ludzkich”, stał się dla twego zbawienia najlichszym z ludzi, był wzgardzony, zbity, poraniony przez biczowanie na całym ciele i zmarł wśród męczarni na krzyżu; wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj Go i staraj się GO naśladować.”

 / Z II Listu Św. Klary do św Agnieszki z Pragi /

 

 Niech Wielki Post będzie czasem kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego. Niech Matka Boża nauczy nas jak adorować i patrzeć na Jezusa uniżonego i pokornego w Eucharystii.

sobota, 02 luty 2019 13:31

Święto Ofiarowania Pańskiego

Dzisiaj obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, czyli dzień, w którym Rodzice Jezusa ofiarowali Go Bogu w Świątyni Jerozolimskiej.

Także dzisiaj swoje święto mają osoby konsekrowane. Módlmy się za powołanych oraz o nowe i dobre powołania do Winnicy Pańskiej.

niedziela, 30 grudzień 2018 09:14

Okres Bożego Narodzenia

"Posłuchajmy Maryi, jak błaga nas w imię Pana, abyśmy się zbliżyli z całym naszym starym strachem przed Bogiem.Oddajmy Mu nasz strach. oto podarunek jaki trzeba zanieść do żłóbka. Dajmy Mu naszą trwogę, nasze lęki, nasze zastrzeżenia. Maryja wtedy zbliży się do nas i powie:"Weź na chwilę moje Dzieciątko daję ci Je."I ośmielimy się wziąć Jezusa-niemowlę, dziecko.Nie istnieje trwoga, która nie zaniknęłaby w takiej chwili. Jezus Dziecko, Baranek pokonuje wszystkie nasze lęki.Te paniczne,najgłębsze jakie wleczemy w sobie od czasu grzechu pierworodnego(...)To dlatego w Dzieciątku Jezus Bóg stał się tak podatny na zranienie, bez obrony ani opieki, żebyśmy dali się dotknąć, zranić przez tę ofiarną kruchość. Maryja w dzień Bożego Narodzenia podając nam Jezusa na nowo uczy nas żyć, to znaczy dać się kochać, przyjmować miłość zbawczą objawioną w tym bezbronnym Dzieciątku. Dokładnie od tej chwili stajemy się wolni pełnią wolności dzieci Boga.

/ "Ewangelia Maryi" Georgette Blaquiere /

 

"Dusza pokorna, cudownie pokorna, może wcale nie być najmniejszą. Tymczasem dusza najmniejsza z pewnością jest pokorna. Bycie najmniejszym nie jest cnotą, którą można zdobyć siłą woli i własną pracą, czy cierpliwością.Jest to raczej stan stworzony w nas przez łaskę Bożą, udoskonalony przez działanie Ducha Świętego, czysty dar Boży udzielony duszy, która go przyjmuje, dar płynący z Bożego miłosierdzia. Jest to dar ukryty, całkowicie Boski, dar wprowadzający dusze w "misterium Maryi". W istocie bycie najmniejszym jest rzeczywistym udziałem w jej macierzyńskich łaskach, w łaskach Niepokalanej.

Maryja jako jedyna pozostała mała, najmniejsza na mocy przywileju Niepokalanego Poczęcia. Spodobała się Najwyższemu właśnie dlatego, że była najmniejsza. Łaska Niepokalanego Poczęcia uczyniła Maryję głębią w głębi łona Tego, który jest Wszystkim (por. Ps 42, 8 )."

/ "Sekret bycia najmniejszym. Małą droga maryjna."Marie de Fiesole /

 

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible