map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 6454515
 
 
Msze Św. w naszym kościele: pn.-sob. - 12.00, niedziela- 8.00
sobota, 14 lipiec 2018 14:31

Czym jest dla mnie Boża Miłość ?

Bożą Miłość długo postrzegałam jako coś na co muszę sobie zasłużyć poprzez dobre uczynki, nienaganne postępowanie itp. Ciągle mi się wydawało, że muszę jakoś sobie zaskarbić miłość Pana Boga. Jednak Bóg widzi to całkiem inaczej … Jego miłość jest za darmo. On umiłował mnie jeszcze przed moim poczęciem. Z miłości do mnie wydał na ukrzyżowanie swojego umiłowanego Syna, bym mogła być zbawiona. Tak naprawdę niczym nie jestem w stanie sobie zasłużyć na Jego Miłość. ale mogę Mu za to dziękować każdego dnia poprzez moje dobre uczynki, wyrozumiałość wobec innym, usłużność itp.

Zamiast się silić jak tu zasłużyć na Bożą Miłość, powinnam cały ten wysiłek przedłożyć na dziękczynienie.

wtorek, 28 listopad 2017 09:35

Macierzyństwo duchowe

Moje macierzyństwo duchowe, jako siostry klauzurowej, jest ogromną łaską, jest udziałem w macierzyństwie Maryi. Jej macierzyństwo-najwspanialsze i jedyne- jest bardzo dyskretne, uwalniające, wierne, czułe, bezinteresowne, ofiarne... Jest samą miłością.

Adoracja wieczysta- jest to dziewictwo połączone z macierzyńską miłością wobec Jezusa, wobec Ciała Jezusa:Eucharystii i Kościoła, poszczególnych członków. Kapłan daje życie eucharystyczne dla Jezusa wypowiadając słowa konsekracji. Dziewicze, kochające Niepokalane Serce Maryi i serca dziewic Mu oddanych, tylko miłością „zmuszają” Go, aby przyszedł i pozostał z nami  pod postaciami chleba i wina.

Macierzyństwo duchowe jest współudziałem w walkach i cierpieniach innych ludzi. Jest to także w pewnym sensie noszenie ich cierpienia, aby Miłość Boża miała łatwiejszy dostęp do ich serc. Nie ważne są trudy, ale istotne jest życie duchowe i wieczne drugiego człowieka. Macierzyństwo duchowe to także współodczuwanie ran, głęboka empatia duchowa i uczuciowa, także bez wdzięczności i odwzajemnienia...Celem jest dobro duchowe drugiego i jego relacja z Bogiem. Radością duchowej matki jest zrodzenie życia duchowego w drugim człowieku, choćby to miało być małe jak: ziarenko zaufania Bogu, pokój serca, dobre postanowienie, lub choćby nawet chwilowa ulga. Macierzyństwo duchowe nie przywiązuje do siebie, choć daje miłość i bliskość. Macierzyństwo duchowe uwalnia do relacji z Panem Bogiem, do Niego kieruje jako do jedynego Źródła miłości, która zaspokaja w pełni.

 

Macierzyństwo duchowe jest miłosierdziem: każdego przyjmuje bez względu na brud duchowy. W każdym widzi ukryte dobro i piękno. W każdym będzie chronić i pielęgnować choćby najmniejsze życie Boże, ofiarnie i wytrwale, bezinteresownie, bez ambicji.

Macierzyństwo duchowe to bycie w cieniu, aby inni mogli świecić, to ustępowanie miejsca innym.

Macierzyństwo duchowe to także odwaga odpowiedzialności za innych, śmiałość i zdecydowanie- kiedy tego potrzeba.

Macierzyństwo duchowe to noszenie w sercu tych, za których się modlę i ofiaruję. Jest to ogromna odpowiedzialność przed Bogiem Ojcem za dusze, które mi powierzył. Na ile bowiem ja dbam i pielęgnuję  życie Boże w mojej duszy, na tyle moje duchowe dzieci mogą z niego czerpać dla siebie. Macierzyństwo duchowe jest wspaniałym darem, który otrzymałam od Boga w chwili mojej konsekracji.

 

„Jezu, oddaję Ci siebie i całą ludzkość Twej opiece. Oddaję Ci tych, których postawiłeś na mojej drodze, abyśmy spotkali i radowali się Tobą w NIEBIE z Maryją i Świętymi na wieki.”

 

wtorek, 21 listopad 2017 09:20

Po co mi klauzura ?

Klauzura daje szeroki horyzont dla mojej duszy. Stwarza ona ogromną  przestrzeń dla modlitwy, gdzie moja dusza czuje się jak ptak na niebie. Klauzura bardzo pomaga w uciszeniu zmysłów, myśli, serca, aby trwać w ciszy przed Bogiem. Klauzura jest jakby ogrodem Ducha Świętego, którego tylko On jest właścicielem i stróżem. Jest ziemią Boga. Klauzura ochrania samotność i bliskość dla relacji z Jezusem.

Klauzura jest najpierw w sercu, kiedy to sama pilnuję granic mego serca. Potem jest ona wyrażona i potwierdzona przyjęciem klauzury jako ograniczonej, materialnej przestrzeni. Czasem sprawia ona pewien ból, jak każdy inny środek ascetyczny(post, umartwienie, pokuta itd.), bo słaba natura ludzka ciągle potrzebuje leczenia. Jednak korzyści i duchowe bogactwa jakie daje klauzura są niewymownie większe.

 

Klauzura to zakorzenienie się w ciszy i słuchanie głosu Pana.”Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego.”

 

„Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź...”(Pnp 2,9-10)

sobota, 11 listopad 2017 09:34

Cierpienie ...

Pozwala mi bardziej jednoczyć się z Jezusem Ukrzyżowanym. Jest jak dłuto w ręku rzeźbiarza (Boga), które sprawia, że z surowego kawałka drewna powstaje piękna rzeźba.

Cierpienie uczy mnie  pokory, cierpliwości, wytrwałości, zaufania Bogu. Sprawia, że jestem  bardziej wrażliwa na cierpienie innych.

sobota, 11 listopad 2017 09:09

Moja modlitwa

Wierne trwanie przy Jezusie wbrew wszelkim uczuciom. Głęboka ufność w to, że Pan Bóg zawsze wysłuchuje moje modlitwy ale czasami ich nie spełnia gdyż ma wtedy dla mnie coś o wiele lepszego niż to o co Go proszę.

 

 

W relacji do Boga- jest miejscem mojego spotkania z Nim, horyzontem dla mojej duszy(w przestrzeni błogosławionej klauzury!), miejscem uciszania mego serca i emocji, także miejscem duchowych walk. Modlitwa to trwanie w Bożej Obecności, gdziekolwiek jestem lub cokolwiek robię. To tak, jakby moja dusza „ciągnęła” moje ciało do Boga Ojca, do Jezusa, pomimo,że ciało nadal wykonuje swoją zwykłą pracę.

Modlitwa to także czas szczodrobliwości Bożej, kiedy to Bóg mnie obdarza swymi łaskami, jak chce. I właściwie to najbardziej mnie przemienia. Pozwalam Mu, by robił we mnie co chce.

Modlitwa jest mi konieczna jak oddech. I jest dla mnie tak bliska i naturalna, jak spojrzenie na drugiego człowieka, mówienie, słuchanie, chodzenie...Jest to bardziej trwanie w stanie nieustannej modlitwy, niż jakiś akt modlitwy jednorazowy.

W relacji do braci i sióstr-modlitwa w ich intencji jest dla mnie wyrazem miłości, sposobem dawania im mojej siostrzanej, przyjacielskiej miłości. Jest także dla mnie radosną realizacją mego duchowego macierzyństwa. Modlitwą mogę chronić innych, uspokajać, duchowo pielęgnować, a nade wszystko składać ich w ramiona dobrego Boga Ojca i ukochanej naszej Matki, Maryi. Na modlitwie mogę także razem z nimi walczyć duchowo, lub za nich- jak Bóg chce.

 

Czasem modlitwa wydaja się być zbyt trudna, wyczerpująca, bez owoców, bez skutku, jak ziemia przeorana cierpieniem i słabością...

 

 A innym razem jest jak ogród na wiosnę...

sobota, 11 listopad 2017 08:49

Czym jest dla mnie Adoracja ?

Adoracja jest dla mnie spotkaniem dwóch kochających się osób – Jezusa i Oblubienicy, które rozumieją się bez słów. Jest także czasem wytchnienia, radości z Bożej obecności i doświadczania ogromu Jego miłości.

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej

holy bible