map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12
+48 55 6454515


„Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem, oni zaś nie rozumieli,że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę- schyliłem się ku niemu, aby go nakarmić.”  (Oz 11,3-4)

 

Tajemnica ojcowskiej miłości Boga kryje się w : mocy i czułości.

Ojcowskie ramiona Boga przynoszą nas na ten świat i „pod wieczór życia” nas z niego zabierają …

Ojcowskie ramiona Boga dają egzystencjalne poczucie bezpieczeństwa i prawdziwe bezpieczeństwo, nawet w rzeczywistości śmierci: „Niczego się nie boję, bo Ty jesteś ze mną.”

Ojcowskie ramiona Boga uwalniają z mrocznej potęgi krzyża na końcu istnienia …

Ojcowskie ramiona Boga pocieszają, dodają odwagi i mocy …

Ojcowskie ramiona Boga  w czułej empatii, biorą na siebie cały ciężar krzyża Umiłowanego Syna Jezusa,  nie pozbawiając Go ogromu zbawczego cierpienia lecz wraz z Nim cierpiąc …

Ojcowskie ramiona Boga mają kształt krzyża Chrystusa …

Ojcowskie ramiona Boga przygarniają konającego Umiłowanego Syna, choć w poczuciu całkowitego opuszczenia …

Ojcowskie ramiona Boga odnajdują nas- Jego odkupione dzieci, w otwartej ranie opuszczonego Serca Jezusa ...

Ojcowskie ramiona Boga zamykają w sobie cały ból ludzkiego istnienia…

Ojcowskie ramiona Boga unoszą nas ponad płomieniami cierpienia i zła, które chciałoby nas zniszczyć lub zaszkodzić … nie chronią przed bólem, ale wprowadzają w rzeczywistość prawdziwej miłości i nieba ...

Ojcowskie ramiona Boga przygarniają nas, ilekroć tego zapragniemy i pozwolimy: w sakramencie pojednania, w momencie Komunii Św., w akcie modlitwy prostym, a prawdziwym, w dniach smutku i bólu, kiedy potrzebujemy niezawodnego oparcia …

Ojcowskie ramiona Boga ukryte są w dobroci brata i siostry …

Ojcowskie ramiona Boga razem z nami niosą ciężar naszego życia, grzechu, ran – a może i tę większą część krzyża, która nam się należała,  z której istnienia być może nawet nie zdajemy sobie sprawy …

 

 

Ojcowskie ramiona Boga prowadzą nas , gdy musimy przechodzić przez „ciemną dolinę”…

Ojcowskie ramiona Boga są pełne miłości i czułości dla nas, Jego odkupionych dzieci, którym tak trudno tę prawdę przyjąć…

Ojcowskie ramiona Boga leczą, choć ranią - uzdrawiają i otwierają na szczęście …

Ojcowskie ramiona Boga dały nam w Betlejem najwspanialszy dar: Umiłowanego Syna, w małym, bezbronnym niemowlęciu …

Ojcowskie ramiona Boga przyjmują nas, nawet kiedy inni, a nawet i my sami siebie nie akceptujemy i kochamy …

Ojcowskie ramiona Boga chronią, uwalniają, dają życie i chęć życia, pogodę ducha i lekkość, miłość, radość i ufność ...

Ojcowskie ramiona Boga, w słodkim uścisku, dają nieograniczoną przestrzeń dla ludzkiego ducha- w głębi jego istoty, w pokoju, miłości i radości …

Ojcowskie ramiona Boga dają dom dla duszy: tu na ziemi i wkrótce w niebie …

 

 

        „In manus tuas Pater, commendo spiritum meum ...”

 

„Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na Twoich wargach…”( Ps 45,3)

 

Spotkanie z Oblubieńcem jest jak pierwszy śpiew kosa, przerywający sonatę nocnej ciszy…Śpiew budzący chęć do życia, miłość, docierający do głębi serca, istoty i pragnień…

Spotkanie z Oblubieńcem dokonuje się w ostatniej komnacie samotności bez dna. Bo Jego Miłość nie zna końca, ani słusznej miary. W samotności, bo jest On zazdrosnym Bogiem…

Spotkanie z Oblubieńcem otoczone jest dyskrecją i pokojem, bez cienia ciekawości, napięcia lub lęku…I jest nieuchwytne jak lot ptaka na niebie….niespodziewane, a porywające jak wiatr…delikatne jak dotyk porannej rosy…

 

Spotkanie z Oblubieńcem otula serce ludzkie najczystszą miłością, tak jak nienaruszone połacie śniegu pokrywają śpiącą ziemię…. 

Spotkanie z Oblubieńcem czyni duszę dziewiczą w najgłębszej jej istocie…

Spotkanie z Oblubieńcem jest rzeczywistością przyszłą i już teraz obecną w prostocie i tajemnicy Eucharystii…

Spotkanie z Oblubieńcem jest Jego radością z obecności umiłowanej, wyczekiwanej duszy…

Spotkanie z Oblubieńcem jest esencją szczęścia dla ludzkiego serca…

Spotkanie z Oblubieńcem daje sercu odpoczynek, przeplatany  zmęczeniem i troską o szarą codzienność, która w Jego obecności uspokaja się…

Spotkanie z Oblubieńcem wydobywa z ludzkiego serca to, co najlepsze: dobro ukryte i piękno niezauważone, mądrość i wierną miłość…

Spotkanie z Oblubieńcem niejako zatrzymuje ludzkiego ducha, zwracając go ku głębi, ku wieczności…

Spotkanie z Oblubieńcem to spotkanie z Królem, który zaprowadza w duszy harmonię i pokój…

Spotkanie z Oblubieńcem wymaga ciszy i milczenia serca aby nie spłoszyć Miłości…

Spotkanie z Oblubieńcem otoczone jest także muzyką: łagodną kantyleną Jego Serca…

Spotkanie z Oblubieńcem odbywa się w ubóstwie i dyskrecji stajenki betlejemskiej... w dramacie krzyża... w bliskości i wyniszczeniu- oddaniu siebie bez granic w Eucharystii…

 

 

 „Biegnij miły mój, bądź podobny do gazeli, lub do młodego jelenia,na górach ,wśród balsamowych drzew!”(Pnp 8,14) 

 „Zaiste, przyjdę niebawem…” (Ap 22,20)

 

 

Samotność z Bogiem jest jak rumiano-błękitny zachód słońca…kiedy dwie natury: człowiek i Bóg, tworzą jakby kolorowe smugi, aby potem wspólnie pogrążyć się w oczyszczającej ciemności…I tak jak noc daje odpoczynek, odnowienie życia, tak ta ciemna samotność da ukojenie duszy, wprowadzi ją do nowego, pełnego nadziei poranka, a w końcu do wiecznego dnia…

Samotność z Bogiem jest najintymniejszym spotkaniem duszy i zakochanego w niej Boga…

Samotność z Bogiem pozwala zakosztować owoców Miłości, których nigdzie indziej dusza nie znajdzie…

Samotność z Bogiem jest arcydziełem krzyża…zazdrosną Miłością Ukrzyżowanego, wiernego swojej obecności…

Pustka dla Boga…jest wołaniem o miłość, które zostanie usłyszane przez Umiłowanego…

Pustka dla Boga jest przestrzenią dla Niego samego, tak jak łono mamy jest jedynym miejscem dla dzieciątka, póki się nie narodzi…

Pustka dla Boga jest całkowitym oddaniem duszy dla Umiłowanego Pana, tym bardziej przez Niego odwzajemnionym w momencie Komunii Świętej…

Pustka dla Boga i samotność z Bogiem, są pewną nadzieją na zbliżające się spotkanie, zjednoczenie…

Pustka dla Boga jest jak otwarte ramiona Umiłowanego Ukrzyżowanego. Im głębsza przepaść tej pustki, tym czulej  zastanie przez Niego utulona i przygarnięta…

Pustka dla Boga jest także głęboką prawdą o duszy, im bardziej bolesną, tym prawdziwszą.

Pusta-jako nicość, nędza duszy, ale nędza już milcząca, bo wyczerpana walką o siebie, brak miłości, obecności, współczucia, tępe milczenie, odrzucenie, upokorzenie…

Pustka i samotność są pragnieniami duszy, która zbliża się do Boga. Im bardziej przeczuwa obecność Umiłowanego i czuje woń Jego pokoju, tym chętniej wyrzeka się i wyzbywa wszystkiego, co jej serce nie kieruje ku Niemu. I szuka samotności, w której szykuje miejsce dla Umiłowanego Boga.

Samotność z Bogiem jest rozkoszą…

Pustka dla Boga jest napełnieniem Nim samym…bo nie odmówi On swej Miłości tak bolesnej tęsknocie.

„Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów”

       głębia przyzywa Głębię…

       Głębia przyzywa głębię…

"Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, który czynisz cuda (por. Ps 76, 15);
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10);
Ty jesteś mocny;
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10);
Ty jesteś najwyższy;
Ty jesteś Królem wszechmogącym;
Ojcze święty (J 17, 11);
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25);
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2);
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro;
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9);
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością;
Ty jesteś pokorą;
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5);
Ty jesteś pięknością;
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem;
Ty jesteś ukojeniem;
Ty jesteś radością;
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem;
Ty jesteś sprawiedliwością;
Ty jesteś łagodnością;
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością;
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5);
Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2);
Ty jesteś orzeźwieniem;
Ty jesteś nadzieją naszą;
Ty jesteś wiarą naszą;
Ty jesteś miłością naszą;
Ty jesteś całą słodyczą naszą;
Ty jesteś wiecznym życiem naszym;
Wielkim i przedziwnym Panem;
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem."

/św. Franciszek z Asyżu/