map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 
Maj 18, 2018

Dusza Kapłana

„Za nich Ja poświęcam w ofierze siebie samego, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.”(J17,19)   JEZUS

Dusza Kapłana jest jak „zamknięty ogród, źródło zapieczętowane”, a zarazem jak ocean miłosierdzia wypływający z Ojcowskiego Serca Boga …

Dusza Kapłana spowita jest niepowtarzalnym blaskiem czystości: jaśniejszym od oddania dziewic Bogu poświęconych, blaskiem, który budzi szacunek, cześć i respekt, któremu nie można zaprzeczyć (słowna agresja okazywana kapłanom jest bezsilnym potwierdzeniem tej prawdy) …

Dusza Kapłana potrzebuje głębokiej samotności, wolności od przywiązań - przestrzeni nieogarnionej jak Niebo - aby spełnić się w swojej naturze, w wyłącznej relacji z Bogiem i pełnym oddaniu się, miłości i bliskości z duszami odkupionymi Krwią Chrystusa …

Dusza Kapłana jest wrażliwa bezbronnością Chrystusa Ukrzyżowanego … podatna na każde zranienie po to, aby mogła w sobie schronić i zmieścić cierpienia ludzi, szczególnie tych, którzy nie wierzą w miłość Ojca …

Dusza Kapłana jest zarazem wielka potęgą Chrystusa Zmartwychwstałego ...uzdolniona do czynienia cudów uzdrawiania i uwalniania w Imię Jezusa …

Dusza Kapłana to odblask Serca Jezusowego, to ciepło Jego Miłości dostępne dla ludzi, to bliskość Jezusa w Jego człowieczeństwie tu i teraz …

Dusza Kapłana w momencie święceń zostaje przeniknięta Obliczem Chrystusa na wieki wieków … niezależnie od przyszłych trudności, ciemności czy pokus ...(lub: nawet jeśli przyszłość okaże się inna…). Obecność Jezusa w tej duszy jest trwałą decyzją Ojca, opartą na Jego Boskiej wierności ...

Dusza Kapłana jest narażona na zło bardziej niż jakakolwiek inna dusza. Ale równocześnie jest ochroniona przez Niepokalaną Dziewicę Maryję jak Jej Umiłowany jedyny Syn …

Dusza Kapłana jest ziemią Ducha Świętego … Jego wyłączną własnością ...Jego zazdrośnie strzeżonym umiłowaniem …

Dusza Kapłana jest cząstką Serca Boga Ojca …

Dusza Kapłana to dusza królewska, pełna godności i szlachetności, bo uroczyście namaszczona przez Ducha Świętego do najdostojniejszej i najpokorniejszej służby i ofiary dla Ludu Bożego …

Dusza Kapłana jest wyjątkowa i jedyna, a zarazem tak bliska i dostępna dla zwykłego człowieka …

Dusza Kapłana jest jak Hostia: czysta, przemieniona i łamana …

Dusza Kapłana potrzebuje milczenia i ogołocenia, aby w miłości, spełnieniu miłości, móc dawać życie Jezusowi Eucharystycznemu … budzić życie Boże w duszach w sakramencie pojednania, także przez prostą modlitwę i cierpienie …

Dusza Kapłana jest jak twierdza niezdobyta otoczona jak „murem ognistym”, miłością i obecnością Niepokalanej Maryi …

Dusza Kapłana przepojona jest wonią ofiary Chrystusa, Baranka Bożego, Najwyższego Kapłana. To dusza ofiarna w swej naturze, szczególnie uzdolniona do całkowitego oddania siebie za dusze umiłowane …

Dusza Kapłana to dusza przyjaciela duchowego, którym stała się w Wieczerniku… Włączona jest w nierozerwalny łańcuch przyjaźni  z Jezusem, Jego przyjaciółmi i tymi, którzy Go mogą poznać i pokochać ...

Dusza Kapłana jest także słaba i grzeszna, bo jest ludzka. Jednak bardziej niż inne dusze jest przez Ducha Świętego oczyszczana, wypalana i zraszana rosą łaski, wytrwale i łagodnie ...

 

 

„Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:

 

Duch Pański spoczywa na Mnie,

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie;

abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

abym obwoływał rok łaski od Pana.

 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.” (Łk 4,16-21)

 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 maj 2018 09:01

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej