map

ELBLĄG

mapul.Generała J. Bema 12 +48 55 645 45 15
 
 
 
Lis 28, 2017

Polecenie Założycielki modlitwy za kapłanów

…Jak Patriarcha z Asyżu, którego znamy głęboki stosunek do kapłaństwa, tak Franciszkanki Najświętszego Sakramentu wnoszą swój cenny wkład w dzieło budzenia powołań kapłańskich.

Matka Maria od św. Klary (1820-1871), Założycielka, lubiła objaśniać swoim córkom przykład serafickiego Ojca; nie bez racji uważała, że powołanie eucharystyczne ożywia (rozpala) powołanie apostolskie, a szczególnie nakłada obowiązek modlitwy przede wszystkim za Ojca św., potem za kapłanów oraz staranie o nowe powołania:

„Oddanie się Jezusowi Eucharystycznemu, Kościołowi, sprawom chwały Bożej, rozszerzaniu królestwa Bożego, oto nasze zadania. I nie mówcie, że ze względu na naszą pokorę to za wzniosła funkcja.

Jako adoratorki powinniśmy prowadzić wszystkie dusze do Jezusa, lecz na pierwszym miejscu dusze kapłanów. W naszych świętych Konstytucjach jest powiedziane, że nie powinniśmy być z zabiegania tylko o nasze własne uświęcenie, lecz że naszą powinnością jest także  modlitwa za misjonarzy. Wszystko co dotyczy dusz powinno stać się przedmiotem naszych próśb (suplikacji). Aby zdobyć grzeszników,  trzeba świętych kapłanów; dla prowadzenia dusz wybranych, trzeba świętych kapłanów; dla nas także, aby nasza mała Wspólnota była bardzo gorliwa, trzeba nam świętych kapłanów.

I w końcu, kto da nam Jezusa w Jego Sakramencie Miłości, jeśli nie kapłani?”(z listu M. Marii od św. Klary do s. Marii od św. Heleny)

I Matka błagała swe córki o modlitwę w nocy i w dzień, aby poświeciły się z boską Ofiarą, o kapłanów-  kładąc  nacisk : o świętych kapłanów: „To jest misja istotnie franciszkańska”-dodawała.

 

Fragment z ulotki wydanej na 100-lecie Zakonu Franciszkanek Najświętszego Sakramentu w Troyes.1854-1954

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 sierpień 2018 18:45

Numer konta bankowego

Nasz numer konta: PKO BP SA O/Elbląg
72 1020 1752 0000 0802 0056 8246

Kod do przelewów zagranicznych:
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

O nas

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji prowadzą życie klauzurowe. Celem zamknięcia nie jest izolacja od świata zewnętrznego, lecz stworzenie odpowiedniego klimatu - ascezy, ciszy, skupienia, oderwania od doczesnych trosk i samotności, w którym mniszki będą mogły bez przeszkód oddawać się życiu kontemplacyjnemu, aby osiągnąć zjednoczenie z Bogiem.

czytaj więcej